Fagstoff

Hva vil det si å være norsk?

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

En ekte nordmann er født med ski på beina, sier vi for spøk. Eller vi omtaler hardhauser som "ekte vikinger".

 

Men hva vil det si å være norsk? Finnes det noe felles ved alle oss som er bosatt i Norge?

 

Peer Gynt spilt av Svein Sturla Hungnes. Foto.Representerer Peer Gynt den norske folkesjelen? Her spilt av Svein Sturla Hungnes. 

 


  

Den norske folkekarakteren

Et tema som blei diskutert på 1800-tallet, var den norske folkekarakteren. Både i folkediktninga og i annen litteratur blei egenskaper ved nordmannen og nordkvinnen presentert, enten i form av idealskikkelser, som du finner i folkeeventyrene om Espen Askeladd og novella "Luren" av Maurits Hansen, eller i satirisk form i litteratur, som dramaet Peer Gynt.

Personlig og nasjonal identitet

I Peer Gynt tematiserer Ibsen spørsmålet om identitet på ulike måter, slik Peer selv formulerer det: "Hvor var jeg som meg selv, som den hele, den sanne?" Spørsmålet hans kan ses på som et spørsmål om personlig identitet, det vil si: "Hvem er jeg?" Men det kan også forstås som et spørsmål om nasjonal identitet. Hva kjennetegner Norge og nordmannen?

Bondefortellinger

Ofte er det den norske bonden som trekkes fram som rotekte norsk. Det blei skrevet en del såkalte bondefortellinger på 1800-tallet. Dette er historier om norske bønder og bondesamfunn der bonden stort sett framstilles som bærer av grunnleggende nasjonale verdier, i alle fall etter at han har gjennomgått en utvikling. Eksempler på slike fortellinger er "Luren" av Maurits Hansen og "Faderen" og Synnøve Solbakken av Bjørnstjerne Bjørnson.

"Luren" som digital fortelling  

Relatert innhold

Generelt