Fagstoff

Frykten for det ukjente

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Naturmytiske sagn

Et samisk sagn om Stalloen 

Opphavssagn

Kverna som står og maler på havsens bunn 

 

Historisk sagn

 

Sagn – fortidas forklaringsmodeller

Folkediktninga blei sentral i nasjonsbygginga. Eventyr, folkeviser og sagn bød på en rik muntlig fortellertradisjon som dokumenterte norsk kultur og historie.

Sagnene deles vanligvis inn i tre typer:

  • naturmytiske sagn
  • opphavssagn
  • historiske sagn

Naturmytiske sagn handler om menneskers møte med det overnaturlige. Opphavssagn forklarer bakgrunnen for naturlige fenomener og formasjoner i naturen – for eksempel hvorfor havet er salt. Historiske sagn er sagn som handler om historiske personer eller hendinger.

Til skrekk og advarsel

Det er to ting som ofte er felles for sagn: De utgir seg for å være sanne, og de har ingen lykkelig slutt. Det går ofte galt med hovedpersonen i et sagn. På mange måter fungerte sagn derfor til "skrekk og advarsel". Sagn forteller deg hvor ille det kan gå med deg om du for eksempel trosser en advarsel. Ofte er sagnene med på å formidle en moral. Nøkken fungerte kanskje som advarsel så barn ikke badet aleine?

Nøkken illustrert av Theodor Kittelsen. Tegning.Forestillingene om nøkken kan ha reddet mange barn fra å drukne. 

Hva er nordmenn redde for?

Det er mange fellestrekk ved hva mennesket frykter. Mennesket har vel til enhver tid, og de fleste steder i verden, fryktet fenomener som død, sykdom og mørke. Men frykten har også si lokale tilpasning. For mens vi i Norge er redde for troll, er tyskerne mer redd dverger. Og mens huldra kan forføre menn i norsk folkediktning, må britiske menn passe seg for alver (fairies).

De dødes tjern

I filmen De dødes tjern danner et gammelt sagn opptakten til en psykologisk thriller.

 

De dødes tjern: Sagnet 

Hva frykter vi i dag?

Det er få i dag som er redde for å møte nøkken eller huldra. Men vi er fortsatt redde for å bli overfalt på gata, eller dopet ned og voldtatt på fest.

Dagens sagn, såkalte vandrehistorier eller avisender, kan også forstås som historier til skrekk og advarsel. De advarer deg mot å gå aleine i skogen ei mørk vinternatt. Eller de får deg til å holde et øye med drikkevarene dine når du er på en fest med mange fremmede.