Fagstoff

Slakter

Publisert: 22.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Fakta  

Yrkesbetegnelse:
Slakter med svennebrev

 

Utdanning
Vg1 Restaurant- og matfag
Vg2 Matfag
Vg3 Slakterfag (Opplæring i bedrift – 2 år)


Eventuell videreutdanning:
Mesterutdanning, fagskole, generell studiekompetanse, høyskole, universiteter
 
 

Slakting av gris. Foto.

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker, og danner grunnlaget for all videre kjøttproduksjon. Slakteren skal utøve sitt yrke i henhold til lover og regler og på en måte som samfunnet aksepterer. Det er derfor svært viktig at den fagutdannede har stor faglig innsikt og dyktighet.

En slakter skyller støvelen under vann. Foto.Slakterier har strenge hygeniske krav, og er inndelt i rene og urene soner. 

To slaktere skjører i kjøtt på et slakteri. Foto.Som slakter arbeider man for det meste stående og en må være i god fysisk form. 

Svin på vei inn i slakteriet. Foto.Svin på vei inn i slakteriet. 

Hva gjør en slakter?

Det er slakteren som er første ledd i prosessen med å foredle kjøttet til ferdige produkter, og slakterens arbeid slutter ved den ferdige slakteskrotten opphengt på kjølerom. Slakteren må ha gode kunnskaper om kjøtt som råstoff og hvilke forhold i slakteprosessen som påvirker kvaliteten. Industrialisering, moderne teknologi og strenge krav til matsikkerhet har medført en dynamisk utvikling av faget. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
  • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
  • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
  • uttak og behandling av biprodukter
  • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr
  • jobbe etter strenge etiske og hygeniske krav

Hvor kan jeg jobbe?

Som slakter kan du jobbe i moderne industribedrifter over hele landet, med et av verdens eldste yrker i en bransje som preges moderne teknologi og økt industrialisering. 

En dyktig slakter:

  • har god kunnskap om dyrenes oppbygging og vet hva som er god kjøttkvalitet
  • arbeider på en effektiv og nøyaktig måte
  • har en bevisst etisk grunnholdning
  • har et godt håndlag


Mer informasjon om yrket finner du på:

Relatert innhold