Fagstoff

Ivareta god helse, et godt miljø og oppleve sikkerhet på jobb

Publisert: 12.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
HMS

En arbeidsplass består av mange ulike faktorer, og i tillegg til disse faktorene som er vist i figuren under, vil også miljøet utenfor arbeidsplassen påvirke arbeidstaker og arbeidsdagen. Dermed er det viktig å tenke helhetlig, og det kreves en solid innsats fra begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstaker.

figur for helse, miljø og sikkerhet.ilustrasjon.Helse, miljø og sikkerhet  

 

 

Paragraftegn. Illustrasjon.Paragraf  

 

 

bildet viser strekfigurer som løfter et flyEt godt arbeidsliv 

 

 

en påkledningsbenkPåkledningsbenk  
 
 
Å tenke forebygging er det
beste utgangspunktet for
både arbeidsgiver og
arbeidstaker. F.eks. vil det
være meningsløst å ha
utgifter til vikarer hvis
sykefraværet til de fast
ansatte kunne vært
forebygget ved tilføring av
kunnskaper om ergonomi.
 

Arbeidsmiljøloven, og tilhørende forskrifter, er redskapet arbeidsgiver og arbeidstaker bruker i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen. Lovens formål beskriver det ideelle arbeidsmiljøet, men enhver arbeidstaker vil ha sin egen oppfatning av hva en ideell arbeidsplass skal være. Derfor er det også tatt med i arbeidsmiljøloven en medvirkningsplikt for arbeidstakeren. 

Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføringen av de tiltakene som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Medvirkningsplikten henger sammen med kravet om at systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagen/skolen skal gjøres i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiveren har mange lovpålagte krav å jobbe mot, men det er også viktig at man selv tar ansvar for egen helse og egen arbeidsplass.

Ta ansvar for den fysiske delen av arbeidsmiljøet

Man kan bytte arbeidsoppgaver og arbeidsplass, men kroppen som jobber, vil være den samme.

Sørg for å innhente kunnskap om ergonomi, og bruk denne kunnskapen. Kunnskap om ergonomi vil fortelle hvilke arbeidsstillinger som hindrer skade og slitasje, hvilke hjelpemidler som finnes og bruken av disse, og innvirkningen som støy og stress har på kroppen.
I arbeidsmiljølovens § 4-4 er kravene til det fysiske miljøet definert.

Noen gode ergonomiske tips for hverdagen i barnehagen er listet opp nedenfor:

 • La barna selv klatre opp til stolen ved matbordet, stellebenken eller vognen.
 • Ha krakk med hjul tilgjengelig. Sitt på den når du hjelper til med håndvasken eller påkledningen istedenfor å stå med krum rygg.
 • Rydd! Fjern gjenstander som er i veien.
 • Bruk de hjelpemidlene som finnes, og det finnes både dyre og billige. Skohorn, puter, møbelknotter, kasser og krakker er gode og billige hjelpemidler. Hev- og senkbart stellebord, påkledningsbenk eller lyddempende skjermvegg er dyrt, men kan bli en god investering på sikt.

 

Ta ansvar for den psykososiale delen av arbeidsmiljøet

Et godt psykososialt arbeidsmiljø er avgjørende for at arbeidstakeren ønsker å gå på jobb hver dag. Et godt psykososialt arbeidsmiljø kjennetegnes blant annet av gode relasjoner mellom mennesker og god kommunikasjon. I arbeidsmiljølovens § 4-3 er kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet definert.

Alle arbeidstakere på en arbeidsplass må være med som en del av sin medvirkningsplikt og definere ”slik vil vi ha det på vår arbeidsplass". Sammen kan man da bygge en kultur på arbeidsplassen for hvordan vi er mot hverandre, hvordan vi snakker sammen, og hvordan vi forholder oss til konflikter.

Forebygging vil være et sentralt stikkord, også i denne delen av arbeidsplassens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ved å definere hva som gjør at nettopp du trives og ønsker å være på jobb, såkalte nærværsfaktorer, så har man et veldig godt utgangspunkt for høy trivsel og lavt sykefravær. Slike nærværsfaktorer er f.eks.

 • å oppleve ansvar og mestring
 • å utvikle og øke kompetansen
 • å bli sett, hørt og etterspurt!

 

Utfordringer til deg

Oppgaver