Fagstoff

Forslag til regler i skolen

Publisert: 17.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Banen

Spill helst på en merket bane. Den kan tilpasses det området skolen har til disposisjon. Under ligger en illustrasjon av basketballbanen med korrekte mål.

Jenter som spiller basket. Foto. Basket 

 

Basketballbane. Illustrasjon. Basketballbane  

Antall spillere

Hvert lag har fem spillere på banen.

Spilletid

Det spilles fire perioder à 10 minutter effektiv tid (klokka stoppes ved stopp i spillet).

Gutter som spiller basket. Foto. Basket  

Skrittregelen

Det er bare lov å ta ett skritt når du holder ballen.
Ved pivotering kan du flytte pivoteringsbeinet flere ganger i inntil fem sekunder.

Dribling

Kun én dribleserie er tillatt.

Kroppskontakt

Bevisst kroppskontakt er ikke tillatt i basketball. Den som forårsaker kontakten, idømmes en foul. I trange situasjoner, spesielt rundt kurven, vil det imidlertid oppstå kroppskontakt som ikke nødvendigvis er regelbrudd. Kontakt er generelt ikke til å unngå, derfor må dommerne bruke skjønn og vurdere spillernes ferdighetsnivå, fordel/ulempe i de enkelte situasjonene og samtidig passe på at det blir god flyt i spillet.

Frikast

Frikast tas etter en forseelse, for eksempel hvis en tar for mange skritt med ballen, dytter en motspiller, stopper/hindrer en motspiller ved å holde armene ut til siden, eller hvis en bryter fem- og tresekunders-regelen.
Alle frikast (unntatt straffekast) tas fra sidelinjen.

Femsekunders-regelen

Det er ikke lov å holde ballen i mer enn fem sekunder. Da må du enten sende ballen fra deg eller starte en dribling.

Tresekunders-regelen

En angriper, med eller uten ball, kan ikke oppholde seg i tresekundersfeltet i mer enn tre sekunder. Når det er skuddforsøk, får angriperen tre nye sekunder.

Basketspiller dunker basketballen i basketkurven. Foto. Basket 

Straffekast

Blir en spiller tatt i skuddøyeblikket, skal det dømmes straffekast. Det er vanlig med to straffekast.

Scoring

  • 1 poeng for hvert straffekast
  • 2 poeng for ordinær scoring
  • 3 poeng for skudd utenfor trepoengslinjen


Spillet settes i gang fra kortlinjen etter scoring.

Relatert innhold

Faglig