Fagstoff

Blant alle lande

Publisert: 17.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Ole VigOle Vig (1824–1857) 

 

Ole Vig var en sentral skikkelse i nasjons-byggingsprosjektet. Han var lærer, redaktør og forfatter.

 

Men han er først og fremst kjent for arbeidet sitt for folkeopplysning. Han kjempet for at Norge skulle få en felles folkeskole i offentlig regi for barn fra alle samfunnslag.

 

 

   

Fra StalheimFra Stalheim malt av J. C. Dahl i 1842. 
Blant alle lande i øst og vest, er fedrelandet mitt hjerte nest.
Det gamle Norge med klippeborge, meg huger best.

Fra Vesterhavet til kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand, der har jeg hjemme og kan istemme: Mitt fedreland.

Jeg elsker eder I gamle fjell, med høye tinder og dype vell.
Med skog om barmen og jern i armen til tidens kveld.

Jeg elsker bølgen hvor frihet bor, og dype daler hvor freden bor, de lier fagre, og gylne akre, på odelsjord.

Jeg elsker alt som er ekte norsk, fra folkelivet til sild og torsk,
som fremad skrider, om enn det glider, en smule dorsk.

Jeg elsker høylig mitt modersmål, det klinger kraftig som herdet stål. Fra hjertets grunne, i folkemunne hos Per og Pål.

Dog mest jeg elsker det folkeferd som har sitt hjem mellom fjell og skjær. Hvor unge hedre de gamle fedre som bygde her.