Veiledning

Pålitelige kilder

Publisert: 24.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

studere  Når du skal drive samfunnsstudier eller samfunnsforskning, er det viktig at du setter deg godt inn i det temaet som du vil studere. Sørg for at du bruker pålitelige kilder.

Hensikten med forskning er å framskaffe ny kunnskap, eller nye måter å forklare og forstå ting på. Forskning er kunnskapsbygging. Og det nye bygges på toppen av det gamle, det som finnes fra før.

Når du skal forske på et tema, starter du med å sette deg inn i hva fagfolk har funnet ut og tenkt om dette tidligere. Du leser en god del før du selv setter i gang med egne undersøkelser, og det er viktig at du velger lesestoffet ditt med omhu – med kritisk blikk.

Den kunnskapen som du skal bygge med ditt forskningsprosjekt, står på en "grunnmur" av det som du finner hos dine kilder. Bruker du upålitelige kilder, blir byggverket ditt upålitelig, uansett hvor godt du gjør det.

Konklusjon: Velg pålitelige og gode kilder
Utfordring: Hvilke kilder skal du bruke?

Relevante og pålitelige kilder

Du velger relevante og pålitelige kilder. Relevante betyr at de har noe med saken å gjøre. Pålitelige betyr at det som kommer fram er riktig.

Her er noen spørsmål du kan stille for å sjekke om stoffet du finner er relevant:

  • Handler det om spørsmålet du stiller i forskningsprosjektet ditt?
  • På hvilken måte kan dette stoffet belyse spørsmålene du stiller?

Her er noen spørsmål du kan stille for å sjekke om innholdet i tekstene er pålitelig:

  • Hvem er forfatteren?
  • Har han greie på det han skriver om?
  • Hva vil han oppnå med det han skriver?
  • Hvor er stoffet publisert – hvor finner du det?
  • Hvor gammelt er det?

Mer om pålitelige kilder

Hvem er forfatteren? Har han greie på det han skriver om?

Dersom du henter stoff fra en blogg eller en avisartikkel på nett, bør du sjekke hvem forfatteren er. Det er bortkastet å lese tekster som "hvem som helst" har skrevet, dersom ikke disse tekstene kan lede deg videre til mer pålitelige kilder. Når du vil sjekke hvem en forfatter er, kan du spørre på biblioteket eller du kan gjøre et søk på nettet.

Hva vil han oppnå med det han skriver?

Noen ganger har du bruk for saksopplysninger, andre ganger har du bruk for å vite hva pålitelige kilder mener. Generelt bør du unngå artikler som er politisk propaganda eller salgsbudskap. Debattinnlegg kan du sjelden bruke. Det samme gjelder reklame. Vært spesielt oppmerksom på såkalt "skjult reklame". Dette er gjerne saklige artikler som ligger på firmasider på nett.

Hvor er stoffet publisert?

Forstørrelsesglass over bokside. Foto.   

Nyttig stoff finner du i bøker som bibliotekarer hjelper deg å finne. Du finner også mye godt stoff i faglige tidsskrift, og i tidsskrift for store ideelle organisasjoner (Røde Kors, Regnskogfondet, Amnesty International, m.fl.) Og du finner pålitelig stoff på "seriøse" nettsteder. Hvordan vet du om et nettsted er seriøst? Det stoffet du finner her på ndla sine sider, kan du regne som pålitelig. Her har lærere og andre fagfolk sjekket kildenes pålitelighet. Du kan også stole på stoff som ligger på nettsteder som er laget av offentlige myndigheter som departement-sider, eller offentlige skolesider som skolenettet.no og undervisning.no.

Du kan ikke uten videre stole skolesider som er laget av private eller firma som selger noe. Du kan heller ikke stole på tilfeldige blogger.

Mye av stoffet på Wikipedia er pålitelig, fordi det er skrevet av forskere og andre fagfolk. Men mye er ikke pålitelig, og det er vanskelig å vite forskjellen fordi forfatter ikke er oppgitt. Bruk Wikipedia til å finne gode formuleringer på stoff som du allerede vet mye om. Og til å finne linker til seriøst stoff.

Store Norske Leksikon på nett er like pålitelig som papirutgaven. 

Sjekk domenenavnet på nettstedene du besøker. De vil kunne si deg mye om avsender. Er du i tvil, så les det som står under "Om oss".

Hvor gammelt er stoffet?

Sjekk dato for publisering på artikler du finner på nettet eller andre steder. Gammelt stoff er ofte ikke interessant å bruke tiden på.