Fagstoff

Ja, vi elsker

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson fotografert av Budtz Müller & Co. (København 1860)Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910)   

Teksten til "Ja, vi elsker" er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, melodien av Rikard Nordraak.

 

Den første utgava av teksten er fra 1859, men den endelige versjonen var ferdig i 1868.

 

17. mai 1864 ble "Ja, vi elsker" framført for første gang – i forbindelse med 50-årsjubileet for Grunnloven.

 

Video: Ja, vi elsker dette landet

 

Sangen er faktisk formelt ikke Norges nasjonalsang. Men den blei fort en folkekjær sang og har gjennom bruk fått uformell status som vår nasjonalsang.

Labrofossen ved KongsbergLabrofossen ved Kongsberg malt av Thomas Fearnley i 1837.

 

1.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

2.
Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.

3.
Bøndene sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!

4.
Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!

5.
Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.

6.
Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!

7.
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

8.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød og seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson 1859/1868