Ekstern ressurs: Dokument

Fiskeri- og kystdepartementets side om tunfiskavtaler

Publisert: 17.09.2009, Oppdatert: 13.01.2015

St.meld. nr. 45 (2008-2009)

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalane i 2007 og 2008

Relatert innhold

Fordypningsstoff for