Fagstoff

Innledning materiallære

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 06.09.2017

Kunnskapen om egenskaper til materialer, muligheter for bearbeiding og bruk av dem har gjennom århundrer vært grunnlaget for utvikling og framstilling av forskjellige konstruksjoner og produkter.

Materialer
Leverandør: Kunnskapsfilm
 

 Materialbiblioteket. Skjermdump. Materialbiblioteket (interaktivitet)   

En arbeidstaker setter en ingot av platina inn i en boks. Foto.Metall
Fotograf: Ilya Naymushin
 

 

Metaller har spilt en viktig rolle for alle høykulturer som vi kjenner gjennom historien. De tidligste funnene av metaller var klumper av gull, og disse ble stort sett brukt til smykker.

Omkring år 2000 f.Kr. lærte folk i Asia å framstille kobber og tinn til en legering som fikk navnet bronse. Derav har vi navnet bronsealderen. Bronsen ble ikke ”oppdaget” i Norden før omkring år 1500 f.Kr.

År 1500 f.Kr. ble det oppdaget at jern kunne smis og bearbeides slik at det ble sterkere enn bronse. Da begynte jernalderen.
En stadig utvikling av materialer og ikke minst bearbeidingsprosesser har hatt en avgjørende betydning for utviklingen i samfunnet.

Eksempler på materialtyper er metaller, stål, tre, kompositt, plast, gummi, tekstil, hud, stein og glass. I dagens samfunn har vi lært oss å utnytte mange materialer, og ikke minst i bilproduksjonen har plast og lettmetaller overtatt mye av jernets plass. Men jern er fortsatt det viktigste bruksmaterialet vi har.

Relatert innhold