Fagstoff

Hva er sammenføyning?

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Begrepet sammenføyning er et felles uttrykk for alle måter å sammenføye to materialer på. Alle metoder som føyer noe sammen, inngår i gruppa sammenføyning. Det kan være å sveise, lime, lodde, nagle eller skru noe sammen.

Sammenføyning
Leverandør: Kunnskapsfilm
 

Svesing. Foto.Svesing er en mye brukt sammenføyningsmetode
Fotograf: David Moir

Utvikling av sammenføyningsmetoder

Sveising er en metode fra cirka år 1900 som har vært i utvikling fram til i dag. Stålmaterialer har vært sveiset siden gammel tid.

Ulike andre metaller kan også sammenføyes, og de senere årene har plastsveising blitt en høyaktuell sammenføyningsmetode. Nagling og skruing er andre gamle kjente metoder. Også her har det vært en jevn utvikling opp gjennom årene.

Liming er brukt fra gammel tid, men har i siste del av 1900-tallet og fram til i dag gått gjennom en enorm utvikling.

Relatert innhold