Fagstoff

Trafikkulykker

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 28.09.2017
Førstehjelp

Barn og unge i alle aldre utsettes for trafikkulykker, og aldersgruppen 15–19 år er mest utsatt. Utfallet av en trafikkulykke kan være alt fra et skrubbsår til skader med døden til følge.

Som fører av et kjøretøy er du lovpålagt å yte hjelp dersom du kommer til en ulykke.

 

En skadet blir lagt i stabilt sideleie. Foto.Trafikkulykke 

 

Blomster i minne om en bilulykke. Foto.Bilulykke 

Når barnegruppen oppholder seg i eller ved en trafikkert vei, krever dette spesiell oppmerksomhet fra deg. Barn har ikke den samme evnen til å vurdere trafikkbildet som voksne har.

Når vi snakker om trafikkulykker der barn og ungdom er involvert, er dette et stort og omfattende område som omfatter blant annet

 • barn som ikke sikres i bil og dermed skades
 • barn som skades mens de går, leker, sykler eller aker i eller ut i veibanen
 • skader med moped og motorsykkel
 • skader med scooter
 • skader som passasjer i bil
 

På skadestedet

Pasientvurdering

Skader kan være

 • brudd
  • deriblant også i ryggen og nakken
 • blødninger
  • ytre blødninger
  • indre blødninger
 • bevisstløshet
 • manglende pust
 • ulike typer sår
 • hodeskader
 • nedkjøling

Førstehjelp

Det er viktig å holde personen varm mens du venter på hjelp.

Førstehjelp ved disse skadene kan du repetere på Vg1 Helse- og oppvekstfag eller klikke på lenkene i lenkesamlingen.

Kunnskaper om hvordan du skal opptre dersom du kommer først til skadestedet, og hvordan du roer ned barn som har sett en trafikkulykke, er også viktige.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold