Fagstoff

Sammendrag av Forbruksvalg og energi

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

En liten gutt holder en stor globus.foto.Atlas, det er på tide med et bad.  
  • Årsaken til de menneskeskapte klimaendringene er den økte konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Det skyldes hovedsakelig forbrenning av fossile brensler.
  • Ikke-fornybare energikilder er energikilder som olje, kull, naturgass, oljesand, oljeskifer, metanhydrat og kjernekraft fra uran, plutonium eller thorium.
  • Fornybare energikilder som er mer miljøvennlige, er vannenergi, vindenergi, bioenergi, solenergi, geotermisk energi og bølgeenergi.
  • Det er ikke bare forbruksveksten som er avgjørende for miljøet. Minst like viktig er hvilke varer og tjenester vi velger å bruke, det vil si forbruksvalget.
  • I boliger der det blir lagt vekt på energiøkonomisering (ENØK), kan vi spare opptil 30 prosent i forhold til tidligere energibruk.
  • Du kan gjøre enkle og billige tiltak som kan spare deg penger og samtidig spare miljøet.
Relatert innhold

Aktuelt stoff