Oppgave

Øvingsoppgaver - Forbruksvalg og miljø

Publisert: 22.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene krever at du søker opplysninger og arbeider med stoffet.

Avfall dekker store områder. Foto.Søppeldeponi
Opphavsmann: Michelle Arseneault
 

Video til debatt: Forbrukersamfunnet.
FreeRangeStudios, YouTube

Biomagnifikasjonsfigur. Illustrasjon.Biomagnifikasjonsfigur
Opphavsmann: Svein Gunnar Råen
 

 

 1. Det sies at vi lever i et overflodssamfunn. Dette innebærer at mye av det vi kjøper har kort brukstid før det blir kastet. Gå inn på Avfall og gjenvinning, Miljøstatus Norge. Finn ut hvor mye avfall hver nordmann kaster i løpet av et år. Gi en beskrivelse av utviklingen i avfallsmengde fra 1995 til i dag og drøft sammenhengen mellom økonomisk vekst og avfallsmengde.
 2. Av og til ser vi at noen har slengt kjøleskap, TV m.m. i vegskråninger. Gå inn på Avfallsforskriften og sett opp en liste over hvilke plikter forhandler og kommunalt avfallsmottak har når det gjelder informasjon og mottak av EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter).  Du har sikkert kvittet deg med flere mobiltelefoner. Hvordan gjorde du det?
 3. I teksten Produksjon av klær belaster miljøet. er det beskrevet hvordan selv nødvendige varer som klær er med på å belaste miljøet på ulike måter. Sett opp en liste over miljøbelastningene som klesproduksjonen fører med seg. Er det noe av dette du synes er unødvendige miljøbelastninger? Er det noe du som forbruker kan gjøre for å begrense dette?
 4. Gå inn på  Beregn ditt økologiske fotavtrykk og prøv om du kan beregne ditt eget økologiske fotavtrykk. Hvor stort ble det i forhold til gjennomsnittet for nordmenn?
 5. Hvilke typiske egenskaper gir grunnlag for å betegne et stoff som miljøgift?
 6. Arktiske områder har svært lite utslipp av miljøgifter. Likevel er det noen arktiske dyr, f.eks. isbjørn, som har skader på grunn av miljøgifter. Hvordan henger dette sammen?
 7. PCB ble tidligere brukt i en rekke produkter, bl.a. armatur for lysstoffrør, i perioden 1960 - 1980. Disse ble påbudt utskiftet innen 2008 i alle offentlige bygg. Det kan derfor tenkes at mange har oppholdt seg i bygg med PCB-holdig lysarmatur i 40 år. Likevel blir ikke dette regnet som noe problem. Hva er da problemet med PCB?