Oppgave

Hør deg selv – Forbruksvalg og energi

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid siden du lett finner svarene på fagsidene.

 1. Hvor mye av verdens energibruk står utviklingslandene for?
 2. Hvor mye av verdens energibruk står USA for?
 3. Hva mener man er årsaken til de menneskeskapte klimaendringene?
 4. Hva mener man kan skje hvis utslippene av klimagasser ikke reduseres?
 5. Forklar begrepene fornybare og ikke fornybare energiressurser.
 6. Hvorfor forurenser fornybare energikilder mindre enn de ikke-fornybare?
 7. Hvorfor er økt bruk av bioenergi bærekraftig utvikling?
 8. Gi noen eksempler på hvordan en vanlig norsk familie kan spare energi.

 

Løsningsforslag - Forbruksvalg og energibruk

Relatert innhold