Oppgave: Arbeidsoppdrag

Miniprosjekt – Hvor mye energi bruker vi? (Middels)

Publisert: 13.10.2010
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hensikt

Hensikten er å kartlegge hvor mye energi du og familien din bruker der dere bor, og finne ut hvilke kilder energien kommer fra.
Kan vi legge om til et mer miljøvennlig energibruk?

Framgangsmåte

 • Lag en tabell der dere for hver dag noterer: dato, klokkeslett, målerstand og utregnet forbruk. Deretter regner dere ut gjennomsnittlig energiforbruk per døgn per person i familien.
 • Dere skal også føre opp en del data om husstanden ellers som kan påvirke energiforbruket.
 • Deretter skal dere gå sammen i grupper, på for eksempel tre elever, og skrive en rapport der dere sammenligner og drøfter energibruken i egen husstand og forskjeller mellom resultatene fra de ulike husstandene.
 • Dere skal også drøfte eventuelle mulige enøktiltak.
 • Rapporten skal skrives med riktig oppsett for en rapport.


Resultater

Data om bolig og beboere i husstanden:

 • Antall beboere:
 • Alderssammensetningen på beboere:
 • Boligens areal:
 • Beskrivelse av boligen: type, antall rom, kjeller, isolering, skiftede vinduer o.l., beliggenhet, alder og annet som du tror kan påvirke energibruken
  Varmekilder og innetemperatur: type varmekilder, plassering av disse, vanlig temperatur inne, nattsenking temperatur
 • Vaner og holdninger i husstanden til energibruk ellers:
 • Gjennomsnittlig energiforbruk per døgn per person:
Relatert innhold

Fagstoff

Generelt