Fagstoff

Sannsynlighetsmodeller

Publisert: 12.02.2010, Oppdatert: 20.04.2017

 

Sannsynlighetsmodeller

En oversikt over alle utfall og sannsynlighetene til de enkelte utfall i et forsøk kalles en sannsynlighetsmodell.

Tabellen viser en sannsynlighetsmodell for kast med én terning:

Antall øyne 1 2 3
4 5
6
Sannsynlighet 16
16
16
16
16
16

 

I denne sannsynlighetsmodellen er sannsynlighetene for alle utfallene like store. Vi sier da at sannsynlighetsmodellen er uniform.

BlodgiverBlodgiver ved blodbanken på St. Olavs Hospital i Trondheim.Et eksempel på en sannsynlighetsmodell som ikke er uniform, er modellen for blodtype til en blodgiver.

Som du ser av tabellen nedenfor er sannsynlighetene for de enkelte utfallene ikke like store.

Blodtype0ABAB
Sannsynlighet0,400,480,080,04

(Datamaterialet er hentet fra Pasienthandboka)

 

 

Andre eksempler på tilfeldige forsøk

Å kaste en terning er et tilfeldig forsøk. Vi vet hvilke utfall som er mulige, men hva utfallet blir i et enkelt kast er tilfeldig.

Kast med tegnestifter

Tegnestifter Å kaste en tegnestift er også et tilfeldig forsøk. Det er to mulige utfall av forsøket. Tegnestiften kan lande med spissen opp eller med spissen ned.

U = {spissen opp, spissen ned}

Simuleringer i sannsynlighet finner du en simulering av kast med tegnestift, simulering nummer 7. Gå gjennom oppgavene i simuleringen og sammenlikn den sannsynlighetsmodellen du får med den dine medelever får.

Vi fikk følgende resultat etter 60 000 kast:


AntallRelativ frekvens
Opp
46379
0,773
Ned 13621 0227
Sum 60000 1,000

 

De relative frekvenser varierer, men allerede med så få kast kan det tyde på at med to siffers nøyaktighet er den relative frekvensen for spiss opp 0,77 og for spiss ned 0,23.

Vi kan si at sannsynligheten for å få spiss opp ved kast av tegnestiften er lik 0,77 og for spiss ned 0,23.

Det er tydelig at sannsynlighetsmodellen er ikke er uniform.

Kast av en tikrone

Du kan nå lage et forsøk hvor du sjekker ut følgende påstand:

I et myntkast er det lik sannsynlighet for kron og mynt hver gang vi kaster.

Myntkast Kron
Mynt
Sannsynlighet 0,50
0,50

Tabellen viser sannsynlighetsmodellen.

Kast av to tikroner

Hvordan tror du sannsynlighetsmodellen vil bli dersom vi kaster to tikroner?

Ser du at vi da får tre ulike utfall?

Vi kan få to kron, to mynt eller en kron og en mynt.

  • Skriv ned sannsynligheten du tror det er for disse tre utfallene.
  • Kast to tikroner 50 ganger og regn ut den relative frekvensen for de tre utfallene.
  • Ta dine resultater og legg disse sammen med en medelev.
  • Finn den relative frekvensen nå.
  • Ble resultatet som du hadde trodd?

Dersom du tok feil, så er du i godt selskap. Det synes umiddelbart rimelig at de tre utfallene har like stor sannsynlighet. Det siste utfallet kan imidlertid også ses på som to forskjellige utfall, nemlig kron + mynt og mynt + kron. Da har forsøket 4 utfall, hver med like stor sannsynlighet. Slår vi sammen de to siste utfallene til ett, slik vi gjorde i oppgaven, får dette utfallet dobbelt så stor sannsynlighet som de to andre.

Kron KronKron MyntMynt KronMynt Mynt
(KK)(KM)(MK)(MM)


Dette viser at sannsynlighetsberegninger fort kan bli mer komplisert enn det ser ut til. Smarte personer kan utnytte dette i pengespill.

Gå inn på Simuleringer i sannsynlighet, velg simulering nummer 2 og se om lar deg lure av banken!

To backgammonspillere. Foto.Når du spiller spill, må du ta avgjørelser om sannsynlige hendelser. 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig