Fagstoff

Begrepet kultur

Publisert: 10.02.2010, Oppdatert: 14.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
17. mai ved Eidsvollbygningen

Hva tenker du på når du hører ordet kultur? Tenker du på teater og opera, fotball og rockemusikk? Kanskje tenker du på museer eller bibliotek? Eller tenker du på norsk kultur som det vi har av felles verdier og holdninger, og at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn?

Konsert med Coldplay. Foto.Musikk er kulturuttrykk basert på den kulturen vi har eller føler tilhørighet til.
Fotograf: Trond Solberg
  

Dans 1950-tallet. Foto.Kultur endrer seg over tid og fra sted til sted. Ungdomskulturen på 50- og 60-tallet er forskjellige fra dagens ungdomskultur.  

Statsborgerseremoni Oslo rådhus. Foto.Norge har blitt et flerkulturelt samfunn med mange kulturer som lever side om side.
Fotograf: Lise Åserud

Et kjapt søk på Google, med kun ordet "kultur" i søkefeltet, viser at vi på de første sidene kun finner treff på kultursidene til forskjellige nettaviser og liknende. Det vil si at våre første treff handler om musikk, litteratur, teater og museer og liknende.

Det er ikke treffene vi får på søket vårt vi skal fokusere på i dette temaet. I samfunnsfag i skolen er undertemaet kultur et tema om holdninger, verdier og identitet, om minoriteter og fremmedkultur. Musikk, dans og film er derimot kulturuttrykk basert på den kulturen vi har.

Kirkebryllup. Foto.Ritualer som dåp, konfirmasjon og bryllup er en del av kulturen vår. Alle kulturer har slike overgangsritualer som markerer at et menneske har fått en ny sosial status.
Fotograf: Stian Lysberg Solum

Definisjon

Hvordan skal vi så definere kultur? Kultur handler om alt som er skapt av mennesker, og inkluderer alle sider av livet. Kulturen din sier noe om hvem du er, hvor du kommer fra, og hva du tror på. Du blir født inn i et miljø som påvirker hvilke holdninger du får med deg i oppveksten. Når du begynner å studere eller får deg jobb, kan du møte et nytt miljø som påvirker deg videre. I tillegg vil den kulturen du er en del av, ha noe å si for hvordan du går kledd, eller hvordan du snakker.

Den norske samfunnsforskeren Arne Martin Klausen har gitt denne definisjonen: "Kultur er ideer, verdier, regler og normer som et menneske overtar fra den foregående generasjonen, og som man forsøker å bringe videre - ofte noe forandret - til neste generasjon."1

En del av kulturen vår er normer og regler - for eksempel at det er galt å stjele og å drepe. En annen del er ritualer som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Disse ritualene har tradisjonelt vært religiøse, og religion har ofte en sterk tilknytning til kultur. Men i Norge har vi også 17. mai-feiringen som et ritual de fleste av oss deltar i. Enten ritualer er religiøse eller ikke, gjør de at vi føler samhørighet med hverandre.

Kultur endrer seg

Kultur endrer seg over tid. Hva vi ser som typisk norsk i dag, er ikke det samme som for 100 år siden. På samme måte kan vi si at ungdomskulturen på 1960-tallet og i dag er forskjellige.

Kultur endrer seg også fra sted til sted. Det er lett å se at det er forskjell på for eksempel den norske kulturen og den sør-afrikanske, eller på den franske og den japanske. Men også innenfor det vi kaller vestlig kultur er det store forskjeller. Mange sier gjerne at Norge er "amerikanisert". LIkevel er det store forskjeller på norsk og amerikansk kultur. Vi trenger ikke dra til en annen verdensdel heller, selv innad i Skandinavia er det forskjeller som gjør at vi kan misforstå hverandre.

Et flerkulturelt samfunn

Hvis vi bruker Norge som utgangspunkt, vil vi finne en del felles holdninger og verdier som ses på som norske. Men det å definere noe som norsk har kanskje blitt vanskeligere med årene, ettersom den norske kulturen i dag også består av mange minoritetsgrupper. Norge har blitt det vi kan kalle et flerkulturelt samfunn. Det er mange kulturer med store variasjoner som skal leve sammen i Norge og akseptere hverandres forskjeller. I tillegg, med den økende globaliseringen, blir vi lettere og i større grad påvirket av strømninger andre steder.

Identitet

Samtidig som vi i større grad er en en del av en større verden, blir også verdiene nært oss viktigere. Hvordan identifiserer du deg? Som norsk eller ut ifra hvor i landet du kommer fra? Mange vil definere seg som østfolding, nordlending, bergenser eller trønder i stedet for norsk. Andre igjen vil definere seg selv som norsk-pakistaner eller norsk-iraner, og noen som kommer fra Sverige, har kanskje blitt "svorske".

Hvordan vi velger å definere oss selv, er basert på hvordan vi ønsker å presentere oss selv overfor andre, og hvordan vi vil at andre skal oppfatte oss. Kanskje er det ikke viktig for deg hvor i landet du er vokst opp i det hele tatt, men heller hvilket fotballag du heier på, hva slags musikk du hører på, eller hva slags klær du liker å gå i. Alt dette sier også noe om hva slags kultur du tilhører.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt