Fagstoff

Seriekobling - Grunnleggende elektroteknikk, likestrøm

Publisert: 30.09.2009, Oppdatert: 24.08.2017

 

seriekobling av to resistanser.ilustrasjoner.Figur seriekobling
Opphavsmann: Odd Ståle Vikene
 

Figur seriekobling Odd Ståle Vikene

Totalresistansen i en seriekobling blir lik summen av resistansene

R = R1 + R2 + R3 + R4 + …..

R = totalresistansen til kretsen

Eksempel:

I en krets seriekobles to resistanser R1 = 10 Ω og R2 = 12 Ω. Hvor stor blir kretsens totale resistans?

R = R1 + R2 = 10 Ω + 12 Ω = 22 Ω

Til den samme kretsen kobles en tredje motstand R3 = 50 Ω i serie med de to andre. Hvor stor er nå kretsens totale resistans?

R = R1 + R2 + R3 = 10 Ω + 12 Ω + 50 Ω = 72 Ω


Strømmen i en seriekobling er lik i alle deler av kretsen. I = IR1= IR2

Summen av alle delspenninger i en seriekrets er lik den spenning som kretsen er tilkoblet.

U = UR1 + UR2 + UR3 + UR4 + …….

Eksempel:

To motstander er seriekoblet, R1 = 10 Ω og R2 = 20 Ω og tilkoblet en spenning på U = 24 V. Hvor stor spenning vil du måle over R1?

Kretsens totale resistans R = R1 + R2 = 10 Ω + 20 Ω = 30 Ω

Strømmen i kretsen er I = U / R = 24V /  30Ω = 0,8 A

Spenningen jeg vil måle UR1 = R1 x I = 10 Ω x 0,8 A = 8 V

Hvor stor spenning vil du måle over R2?

Spenningen jeg vil måle UR2 = R2 x I = 20 Ω x 0,8 A = 16V

eller

UR2 = U – UR1 = 24 V – 8V = 16 V


Eksempel:

I en seriekrets av tre motsander R1, R2 og R3 måles delspenningene til
UR1 = 12 V, UR2 = 12 V og UR3 = 12 V. Hvor stor spenning er seriekretsen tilkoblet?

U = UR1 + UR2 + UR3 = 12 V + 12 V + 12 V = 36 V

Har resistansen R1, R2 og R3 samme motstandsverdi, eller kan de være ulike?

Da strømmen i en seriekrets alltid er den samme og spenningen over en motstand er produktet av strømmen og resistansen, må R1=R2=R3 fordi spenningene over dem var den samme UR1=UR2=UR3.

Strømmen i seriekretsen måles til I = 1 A. Hvor stor er hver av resistansen i kretsen?

R1=R2=R3 = UR1 / I = 12V / 1A = 12 Ω