Oppgave

Sammensatte tekster

Publisert: 16.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Oppgave 1

Spørsmål til fagteksten

 1. Hva er en sammensatt tekst?
 2. Gi noen eksempler på sammensatte tekster, og forklar hvilke uttrykksmåter som er kombinert i disse tekstene.
 3. Hvorfor bruker vi sammensatte tekster?
 4. Hva kan bilder som skriftlig tekst ikke kan – og omvendt?
 5. Hvilke uttrykksmåter appellerer mest direkte til følelsene våre?

 

Oppgave 2

Nedenfor ser du en sammensatt tekst som du kanskje kjenner igjen fra store plakater langs veien. Teksten består av et stort fotografi, et skriftlig budskap og en grafisk logo. Studér de tre uttrykksformene denne plakaten er satt sammen av.

Kampanjebilde fra Statens vegvesen. Illustrasjon.

 

 1. Hva er hensikten med denne plakaten?
 2. Hva uttrykkes ved hjelp av fotografiet?
 3. Hva uttrykkes gjennom den skriftlige teksten?
 4. Hva uttrykkes gjennom logoen?
 5. Hvorfor tror du fotografiet har fått så stor plass?
 6. Ett bestemt element i bildet får en metaforisk tilleggs-betydning på grunn av budskapet. Har du oppdaget hva det er? (Tips: kroppsdel)
 7. Kan du tenke deg noen andre formål dette bildet kunne vært brukt til? Hva slags uttrykksmåter ville du i så fall kombinert det med? Gi eksempler.

Oppgave 3

a) Klipp ut bilder og overskrifter fra aviser og ukeblader, eller kopier bilder og overskrifter fra nettaviser. Lag nye overskrifter til bildene som endrer måten bildene kan oppfattes på.

b) Lag en framføring for klassen ved hjelp av et presentasjonsverktøy der du viser de sammensatte tekstene du tok utgangspunkt i, og de nye sammensatte tekstene du har laget. Gjør rede for hvordan de nye overskriftene er med på å gi bildene ny betydning.

 

Oppgave 4

Lag en digital fortelling ved hjelp av et videoredigeringsverktøy eller et presentasjonsverktøy med utgangspunkt i bilder du finner i bildegalleriene til den prisbelønte pressefotografen Harald Henden.

Den digitale fortellingen skal bestå av en tittelside, stillbilder, og lyd (musikk, bakgrunnslyd eller effektlyd). Tenk nøye gjennom hvordan du skaper samspill mellom de ulike uttrykksmåtene i fortellingen.

Presenter fortellingen for klassen. Husk å oppgi kildene du har brukt (fotografens navn og nettsiden du har hentet bildene fra).

 

Relatert innhold

Praktisk stoff for