Fagstoff

Gradientstabilisering

Publisert: 01.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Orbcomm-satellitte

En satellitt utstyrt med en lang bom og med en masse i enden av bommen har en tendens til å innrette seg slik at aksen med lavest treghetsmoment peker mot jordas sentrum. Dette kan i visse tilfeller benyttes til retningskontroll av satellitter.

Prinsipp

Den kraften som retter inn satellitten, er bestemt av bomlengde og bommasse. Kraften er videre bestemt av størrelsen på gradienten for gravitasjonsfeltet. Det betyr at den egner seg mest for satellitter i lav bane. Prinsippet for gradientstabilisering er vist på figuren.

 

Gradientstabilisering. Illustrasjon.Gradientstabilisering
Forfatter: Gunnar Stette
 

 

Fordelen med denne stabiliseringsmåten er at den er passiv. Det er ingen bevegelige deler, og det kreves ingen energitilførsel.

En ulempe er at gradientstabiliseringsmekanismen ikke har noen innebygget dempende faktor. Det fører til at satellitten vil "pendle", med mindre den utstyres med spesielle dempningsmekanismer. Dermed gir metoden en begrenset nøyaktighet.

Metoden er likevel anvendelig til forskjellige formål. Vitenskapelige satellitter for eksempel kan være utstyrt med en mast for måling av tilstanden i banen (ionosfæren), og i visse tilfeller kan en slik målebom kombineres med gradientstabilisering.

Oppgaver

Praktisk stoff