Fagstoff

TLE – baneparametre på standard form

Publisert: 17.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Hvor er en bestemt satellitt på et bestemt tidspunkt? Dette spørsmålet kan dukke opp i forbindelse med nedlasting av data fra satellitter, eller ved undersøkelser av dekningsområder. Svaret er gitt av baneparametrene, og disse er tilgjengelig på standard form som et TLE (Two Line Element) som brukes av de forskjellige dataprogrammene for sporing av satellitter. Slike programmer er tilgjengelig på Internett, både som betalprogram og som gratis programvare.

Banedata for satellitter i jordbane gis på et standardformat, TLE. NORAD, the North American Air Defence Agency, bestemmer og oppdaterer disse parametrene for et stort antall satellitter, om nødvendig flere ganger per uke.

TLE-data kan hentes inn fra mange kilder på Internett, f.eks. fra nettstedet Celestrak (se lenke). Her er også forskjellige programmer for baneberegning og satellittracking.

TLE data er gitt på ASCII-format og har følgende format:
AAAAAAAAAAA
1 NNNNNU NNNNNAAA NNNNN.NNNNNNNN +.NNNNNNNN +NNNNN-N +NNNNN-N N NNNNN
2 NNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NNNNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NN.NNNNNNNNNNNNNN

Den første linja er et navnefelt med 11 tegn. Linje 2 og 3 er standard TLE dataformat slik det benyttes av NASA og NORAD.

Line 2
Column Description
01-01 Line Antall of Element Data
03-07 Satellite Antall
10-11  Innational Designator (Last two digits of launch year)
12-14  International Designator (Launch number of the year)
15-17  International Designator (Piece of launch)
19-20  Epoch Year (Last two digits of year)
21-32  Epoch (Julian Day and fractional portion of the day)
34-43  First Time Derivative of the Mean Motion (rev/day^2)or Ballistic Coefficient (Depending of ephemeris type)
45-52  Second Time Derivative of Mean Motion (Blank if N/A)
54-61  BSTAR drag term if GP4 general perturbation theory was  used.Otherwise, radiation pressure coefficient.
63-63    Ephemeris type
65-68    Element antall
69-69    Check Sum (Modulo 10)

Line 3
Column   Description
01-01    Line Antall of Element Data
03-07    Satellite Antall
09-16    Inclination [Degrees]
18-25    Right Ascension of the Ascending Node [Degrees]
27-33    Eccentricity (decimal point assumed)
35-42    Argument of Perigee [Degrees]
44-51    Mean Anomaly [Degrees]
53-63    Mean Motion [Revs per day]
64-68    Revolution antall at epoch [Revs]
69-69    Check Sum (Modulo 10)

Alle epoker er UTC (se nedenfor). Legg merke til at den lange halvaksen ikke er oppgitt. Til gjengjeld angis antall omløp per 24 timer eller 86400 sekunder (1 soldøgn). Et eksempel på TLE-data er vist nedenfor.

EKSEMPEL på TLE-Data. Illustrasjon.Eksempel på TLE-data
Forfatter: Gunnar Stette
 

TLE-data for ENVISAT

Oppgaver

Praktisk stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Kjernestoff

Generelt