Oppgave

Hør deg selv - Forbruksvalg og miljø.

Publisert: 15.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

husholdningsavfall. illustrasjon.Husholdningsavfall.
Opphavsmann: Bjørg Rindal
 

Lenke til video om forbrukersamfunnet. Foto.Kaste her - Kaste selv? Et innlegg til debatt.
Opphavsmann: handlefri.no
  
Lenke til video om forbrukersamfunnet. Skjermdump.Video til debatt: Forbrukersamfunnet.
Opphavsmann: FreeRangeStudios
 

   
 1. På hvilken måte er forbrukersamfunnet sin "bruk og kast"-vane et miljøproblem?
 2. Noe av avfallet vårt går til ombruk og noe til gjenvinning. Hva mener vi med disse begrepene. Nevn eksempler på begge to.
 3. Hva mener vi med økologisk fotavtrykk?
 4. Hva mener vi med at vi i dag tærer på naturkapitalen?
 5. Svanemerket og Miljøblomsten er merker som finnes på noen varer. Hva forteller disse merkene oss?
 6. Når vi handler ser vi gjerne etter billige varer. Men lav pris behøver ikke bety godt miljøvalg. Hvorfor ikke?
 7. I fagteksten blir bomullsklær brukt som eksempel på et miljøbelastende produkt. Hva er grunnene til det?
 8. Hvilket for miljøproblem oppstår som følge av
  1. Bromerte flammehemmere
  2. Dioksiner og PCB
  3. DDT
  4. Tungmetaller
  5. Karbondioksid (CO2)
 9. Noen miljøgifter blir kalt persistente og bioakkumulerende. Nevn eksempler på slike miljøgifter og forklar hva vi mener med disse uttrykkene?
 10. Hvorfor er organismer høyt oppe i næringskjedene mest utsatt for disse miljøgiftene.


Løsningsforslag - Forbruksvalg og miljø