Fagstoff

Ergonomi

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Å arbeide ergonomisk

Dette skoleåret skal du få kunnskaper om hvordan du kan bruke ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen. Du skal også ha gode nok kunnskaper om ergonomi til å kunne veilede barn og unge på dette området.

Jente løftar ei eske. Foto.Løft  

 

nøkkel.foto.Nøkkelen til et godt liv?  

Ergonomi var et emne i programfagene og i kroppsøving på Vg1. I år er ergonomien knyttet mer opp mot det å arbeide med barn og unge, men noe vil også være repetisjon. Ergonomi er et område som stadig må repeteres.

skjelett, ryggsøylen.ilustrasjon.Rygg     

Tenk over


  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med ergonomi?
  2. Lag et tankekart over det du kan om ergonomi fra før. Ta fram tankekartet mot slutten av skoleåret og se hva du har lært.
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til å skrive en tekst om ergonomi.
  4. Finn flere filmer om ergonomi på YouTube.
 

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold