Fagstoff

Noen felles kjennetegn ved mobbere

Publisert: 07.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mobbing

Mobberne har ofte et normalt selvbilde og viser ingen felles ytre kjennetegn. Mobbingen trenger derfor ikke å være en kompensasjon for indre usikkerhet eller egne problemer. De er ikke nødvendigvis mer populære enn gjennomsnittet, men kan gi uttrykk for at de har god selvfølelse eller vurderer seg selv som bedre enn andre.

bildet viser et barn som biter et annetHva gjør du i denne situasjonen? 

 

Mobberne er ofte godt sosialt kompetente, men mangler en vesentlig grad av empati overfor andre. Denne egenskapen kan vise seg allerede mens de er små barn, og kan vedvare uavhengig av alder hvis det ikke settes inn gode tiltak som kan styrke utviklingen av empati.

Mobberne viser ofte liten grad av medfølelse og empati med ofrene, og de kan ha et sterkt behov for å dominere.
Den avgjørende og viktigste årsaken til at de mobber, ligger i aggresjonsformen deres. Mobbere har generelt en sterkere aggressivitet som personlighetstrekk, og de har en sterkere grad av den proaktive aggresjonsformen i seg. Denne formen for aggresjon viser seg gjerne ved at man tiltrekkes av å ha makt over andre, og mobbere kan oppnå en form for stimulans ved å dominere og manipulere andre.

Mobbehandlingene er motiverte av den sosiale stimulansen de får i situasjonen ved for eksempel å såre en annen, trykke en annen ned, ha makt og vise styrke. Hovedforklaringen ligger i at mobbing gir bestemte belønninger som makt, dominans og tilhørighet, og at personer med høy grad av proaktiv aggresjonsform kjenner en stimulerende, god følelse ved å se andres redsel, angst, flauhet og så videre. Den proaktive aggresjonsformen er stabil over tid, men viser seg ulikt ved ulike situasjoner. Det vil si at de godt kan vise ulike sider i ulike situasjoner ved å være gode og snille noen ganger, mens de andre ganger viser en annen side.

Mobbing er en underkategori av aggresjon. All mobbing har aggressive elementer i seg, men ikke all aggresjon er mobbing.
Mobberne kan også komme fra hjem med en del interne problemer. Disse problemene kan være dårlige følelsesmessige bånd mellom familiemedlemmene, for få grenser, lite varme og omsorg, eller at foreldrene bruker maktorienterte oppdragelsesmetoder. Foreldrene selv kan også bruke sarkasme, sjikane og spøke over andres svakheter, og de kan ha en mer positiv holdning til vold enn andre. Dette blir da holdninger som barna «arver».

Utfordringer til deg


Oppgaver