Oppgave

Sjangerblanding

Publisert: 13.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave 1

Spørsmål til fagteksten

 1. Hvorfor trenger vi sjangerkunnskap?
 2. Forklar begrepet blandingssjanger (hybrid).
 3. Hva må til for at ei blanding skal bli en egen sjanger?
 4. Hva er et dokudrama? Forklar.
 5. Hva er forskjellen mellom sjangerblanding og sjangerbrudd?

 

Oppgave 2

Sjangerblanding

Reklameplaketer for fagene Matte og Biologi. Foto.   

Se nærmere på de to reklameplakatene ovenfor og løs oppgava. (Klikk på bildet for å få sett plakatene i større format.)
 1. Hva er salgsbudskapet i disse to plakatene?
 2. Hvilke sjangrer låner plakatene trekk fra?
 3. Gi eksempler på slike lånte trekk.
 4. Beskriv skrifttypene i de to plakat-titlene. Hvordan passer de til bildene?
 5. Hva slags inntrykk av faga matematikk og biologi skaper bildene og skrifttypene?
 6. Hva vil senderen oppnå med denne sjangerblandinga?
 7. Synes du senderen har oppnådd det han ville? Grunngi svaret.

 

Oppgave 3

Sjangerblanding

Les teksten "Hancock".

 

 1. Hvilke to sjangrer blander forfatteren her? Gi eksempler på typiske sjangertrekk fra begge sjangrene.
 2. Hvilken sjanger er teksten ment å være?
 3. Anmelderen har valgt form helt bevisst. Hva røper skrivemåten hans om hvordan han vurderer filmen han skriver om?
 4. Tror du det kommer til å bli vanlig å skrive anmeldelser på vers? Grunngi svaret ditt.
Relatert innhold

Generelt