Oppgave

Hør deg selv - Næringsstoffer og helse

Publisert: 28.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Firedelt pyramide med næringsmidler.Næringspyramide.
Forfatter: Spmallare
 1. Hva menes med livsstil?
 2. Hva er livsstilssykdommer?
 3. Hvilke l ivsstilssykdommer kan knyttes til kostholdet?
 4. Hva sier Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet om sunn mat?
 5. Hvordan kan man bruke matpyramiden?
 6. Hva er BMI?
 7. Hvorfor kan det være skadelig å slanke seg?
 8. Hvorfor er det viktig å holde kroppen i form?
 9. Nevn noen enkle råd for fysisk aktivitet.
 10. Forklar kort om anoreksi, bulimi og ortoreksi.

  Løsningsforslag - Næringsstoffer og helse