Oppgave

Personifikasjon

Publisert: 04.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave 1

Finn personifikasjonene

Steinskred. Foto.Steinskred.  
Setningene nedenfor er hentet fra avisa Aftenposten den 12. desember 2008. De inneholder alle eksempler på personifi-kasjon. Finn dem.

  1. De sa det var trygt her. Tanken på skred hadde aldri slått oss.
  2. Søvnløshet rammer de fleste en gang iblant, men som oftest bare som et forbigående problem.
  3. Koleraen knuger Zimbabwe.

 

 

Oppgave 2

Lag din egen personifikasjon

Snødekte hagemøbler. Foto.  


 

Ta utgangspunkt i fotografiet ovenfor og lag ei setning som inneholder en personifikasjon.

 

 

Oppgave 3

Personifikasjon i tekstutdrag

Les det korte utdraget fra Kahlil Gibrans bok Profeten nedenfor.

 

  1. Hvilke abstrakte begreper er personifisert her?
  2. Forklar Gibrans bilde med dine egne ord.
  3. Hva oppnår forfatteren ved å bruke nettopp denne uttrykksmåten i stedet for ei saklig og nøktern forklaring?

 

Profetens syn på glede og sorg

Noen av dere sier: "Gleden er større enn sorgen", og andre sier: "Nei, sorgen er størst." Men jeg sier dere at de er uatskillelige. Sammen kommer de, og når den ene sitter alene med deg ved ditt bord, skal du huske at den andre sover i din seng.

Relatert innhold

Faglig

Generelt