Fagstoff

Utholdenhet

Publisert: 14.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

På de neste sidene finner du oppgaver til kapitlet UTHOLDENHET.

 

Utholdenhet - animasjon av oksygentransporten