Fagstoff

Hva er universell utforming?

Publisert: 12.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Universell utforming 6

Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker som mulig. På denne siden finner du en definisjon av begrepet, og du finner lenker til en rekke bilder som viser eksempel på universell utforming. Bildene er hentet fra Husbankens eksempelsamling.

bildet vieser et lysfyrUniversell utforming

 

bildet viser en rankeUniversell utforming

 

Bilde av universell utformingUniversell utforming

I Norge brukes denne definisjonen av universell utforming:


Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Innenfor boligsektoren innebærer dette at man ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal vektlegge at både boenheter, fellesområder og utearealer skal være brukbare for et vidt spekter av mennesker: barn, eldre, synshemmede og bevegelseshemmede i tillegg til spreke tjueåringer. Småbarnsforeldre skal kunne ta med seg barn i barnevogn, og ukjente besøkende skal kunne finne fram. Dette gir boligområder som er brukbare for flere og enklere for mange, ved hjelp av tiltak som er nødvendige for noen.
Husbanken

Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Når nye barnehager, skoler og fritidsklubber skal tegnes, er det viktig at man tenker universell utfoming fra første strek. Når du skal ta barn og unge med deg ut av barnehagen eller skolen, må du ha kunnskaper om hvilke områder som er tilrettelagt for alle.

Universell utforming er et middel til økt selvstendighet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle livet og øke livskvaliteten for alle.

 

Utfordringer til deg

 

Oppgaver