Fagstoff

Saktekster

Publisert: 14.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Tekster om virkeligheten

Instruksjon for redningsvester. Foto.Saktekster kan redde liv! 

De fleste tekstene vi leser, er saktekster. Felles for alle saktekster er at de handler om virkeligheten, om verdenen vi lever i. Utover dette kan saktekster være svært ulike. Alt fra matoppskrifter, sikkerhetsinstrukser, møtereferater og nyhetsartikler til brev, kåseri og essay er saktekster.

Saktekst eller sakprosa?

Begrepene saktekst og sakprosa brukes ofte om hverandre, men saktekstbegrepet har ei noe videre betydning: Saktekst dekker både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, mens sakprosa først og fremst brukes om tekster der skrifta spiller ei viktig rolle. Vi skal nå se litt nærmere på denne typen tekster, og vi begynner med å gi ordet til verdens første professor i sakprosa, Johan Tønnesson. I videoklippet nedenfor forteller han hva han arbeider med, og hvorfor sakprosatekter er viktige.

 

To hovedgrupper sakprosa

Forside fra brosjyre om økologisk mat. Foto.Funksjonell sakprosa i lekker innpakning.  

Sakprosatekstene kan deles inn i to hovedgrupper: funksjonell sakprosa og litterær sakprosa. Vi skal se litt nærmere på hva som skiller de to gruppene.

Funksjonell sakprosa

Til den funksjonelle sakprosaen regner vi alle brukstekstene vi  møter i hverdagen og i samfunns- og yrkeslivet. Disse tekstene har gjerne en helt konkret, praktisk funksjon: Branninstruksen forteller oss hva vi skal gjøre hvis det brenner et sted, bilreportasjen informerer oss om nye biler på markedet, og matoppskrifta hjelper oss å lage en ny matrett. I mange tilfeller er det helt uviktig hvem som har skrevet teksten, det som teller, er at teksten gjør jobben sin, at den fungerer etter hensikten. Vi kan derfor kalle brukstekstene for funksjonell sakprosa.

Litterær sakprosa

Prosa

Ordet er hentet fra latin der orátio prósa betyr "likefram tale", det vil si tale uten fast rytme, rim og strofer.

Litterær sakprosa er sakprosatekster som er skrevet av navngitte forfattere som vender seg til offentligheten. Denne typen sakprosa finner vi som oftest i bøker og tidsskrifter, av og til også i andre massemedier. Eksempler på litterær sakprosa er essay, kåseri, biografier, reiseskildringer og artikler om ulike emner.

Vi forventer ikke at vi skal ha direkte praktiske nytte av en litterær sakprosatekst, men vi har selvsagt forventninger til lesinga. Vi ønsker kan hende å lære mer, vi vil vite hva andre tenker, vi vil glede oss over godt språk eller rett og slett underholdes. Virkeligheten kan ofte være minst like spennende som fantasien!

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt