Fagstoff

Dytt - og - dra aktiviteter

Publisert: 21.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Dytteteknikk  

 

Gutt dytter tralle med en kasse på. Foto.Dytteteknikk 1  

 

Gutt sett fra siden, dytter tralle med kasse på. Foto.Dytteteknikk 1, siden  

 

Fotstilling til gutt som dytter tralle. Foto.Dytteteknikk 2  

 

Gutt dytter tralle med en kasse på. Foto.Dytteteknikk 3  

Dytt - og - dra aktiviteter

Definisjoner

  • Dyttaktivitet innebærer at man skyver en gjenstand foran seg
  • Draaktivitet innebærer at man drar en gjenstand etter seg
  • Dyttaktivitet er foretrukket fremfor draaktivitet hvis arbeidsoppgaven tillater det

 

Ulemper med draaktiviteter

  • Draaktivitet med kroppen vendt i den retningen som gjenstanden skal dras, fører til at kroppen kommer i en unaturlig og lite gunstig posisjon med armene strekt ut bak kroppen
  • Draaktivitet med kroppen vendt mot gjenstanden gir dårlig sikt og kan skape potensielt farlige situasjoner
  • Plustelig stopp kan være potensielt farlig når man drar tyngre objekt på hjul bak seg som ikke lar seg stoppe så raskt

 

Dytteteknikker

  • Gjenstanden som dyttes, bør om mulig skyves med hendene på hver ende av gjenstanden når man dytter, slik at man har mer kontroll hvis det er behov for retningsendring
  • Når man presser en tyngre gjenstand mens den er i bevegelse, så er det ofte gunstig å tilpasse kroppsposisjonen slik at den er mer i horisontallinje med gjenstanden, dette fører til at du lettere kan bruke de større muskelgruppene
  • Benene skal være omtrent i hofte- til skulderbreddes-avstand fra hverandre, slik at man oppnår større stabilitet samtidig som den ene foten er noe foran den andre, noe som ytterligere fremmer stabiliteten
  • Sørg for at du har godt skotøy som gir godt feste når du dytter, slik at du ikke står i fare for å skli eller falle. Et godt feste tilfører opptil 50% mer kraft når du dytter en gjenstand
Oppgaver
Relatert innhold