Fagstoff

Hvor mye energi bruker du når du dusjer?

Publisert: 11.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017

 

Prising av bensin.Prisen på drivstoff er lett synlig.   

 

To personer dusjer samtidig. Foto.Hva en dusj koster er ikke så enkelt å vite.  

I hjemmet brukes mye energi til oppvarming av forbruksvann. Vi skal i dette regneeksemplet se på hvor  mye energi du bruker for å varme opp vann til en vanlig dusj.

Først må vi fastsette noen verdier.

  • Vi antar at vannet som kommer inn i huset gjennom vannledningen holder 10oC
  • Vi antar at en behagelig dusj skjer ved ca. 40oC
  • Vi antar at en gjennomsnittlig dusj varer i 10 minutter
  • Vi antar at dusjhodet har en gjennomstrømning på 12 l/min, noe som gir et vannforbruk på 120 liter
  • For å øke temperaturen i 1 liter vann med 1oC må det tilføres 4186J i form av varme, noe som tilsvarer en energimengde på 0.001163 kWh1

For å regne ut energiforbruket kan vi bruke denne formelen:

Q=c∙m∙∆T

Q er tilført varme eller energiforbruk, C er vannets spesifikke varmekapasitet, m er massen vann som varmes opp og T er temperaturøkningen

Energiforbruket blir da:

0,001163∙120∙30=4,18kWh