Fagstoff

Hva skal vi velge?

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 15.08.2018
Ung jente på shopping

Hva kan vi gjøre for at alle kretsløpene skal fungere, og for at jordas bæreevne ikke skal bli redusert? Mange av de valgene vi gjør i hverdagen, kan ha uheldige konsekvenser for natur og miljø. Men det er også mulig å velge en måte å leve på som ikke krever store ressurser eller etterlater mye forurensning og avfall.

Utsikt over en by og en kustig øy med bebyggelse. Skjermbilde. Video: Forbruk og rovdrift på naturressurser. Fransk tale og engelsk tekst.      

 

Lenke til video om forbrukersamfunnet. Skjermdump.Video til debatt: Forbrukersamfunnet.   

 

Fosfatgruve i togo. Foto.Gruvedrift frambringer råstoff til mange produkter på verdensmarkedet. Lokalmiljøet sitter igjen med helseplager og miljøkostnader. (Fosfatgruve i Togo.)    

 

Miljømerket svanen. Illustrasjon.Video: Ser du etter miljømerket i butikken?    

Vår rolle i kretsløpssamfunnet

Levemåten vår er preget av det samfunnet vi er en del av. Moter, skikk og bruk, tilgjengelige alternativer m.m. styrer ressursbruken vår i stor grad. Det er likevel viktig at vi tenker gjennom hvilke konsekvenser hverdagsvalgene våre har. Hva slags transportmidler skal vi velge (hvis vi har et reelt valg)? Hvilke varer kjøper vi? Bruker vi tingene våre til de er utslitte? Hva gjør vi med avfallet vårt? Hva slags mat spiser vi? Har fisken vi spiser, vært en tur til Kina for å bli bearbeidet? Dette kan vi finne ut av ved å lese det som står på pakken. Kortreist mat et bra miljøalternativ.

Hva skal vi velge?

Det er ikke alltid så lett å vite hvilke produkter som er mest miljøvennlige. For å hjelpe oss når vi skal velge, er mange varer miljømerket. Svanemerket og EUs miljøblomst er seriøse miljømerker. For å kunne bruke disse merkene må varene oppfylle bestemte miljøkrav. I framtiden vil sannsynligvis miljømerking av varer bli mer omfattende enn i dag slik at vi kan få mer informasjon om hvordan varen påvirker miljøet, og hvor store ressurser den legger beslag på gjennom hele sitt livsløp.

Riktig pris?

I mange tilfeller betaler vi for lite for varene fordi ikke alle miljøkostnadene ved produksjon og transport er inkludert i prisen. Dette gjelder særlig produkter fra fattige land. Dette må befolkningen i disse landene og framtidens generasjoner betale for i form av skader på natur og miljø. I prisen på en vare bør følgende kostnader inngå:

  • kostnader ved uttak av de råvarene som trengs for å lage produktet
  • kostnader ved produksjon av varen
  • transportkostnader
  • kostnader ved avfallsbehandling når varen har blitt til avfall
  • kostnader for å reparere de miljøskadene som uttak av råvarer og produksjon av varen har medført

 

Bak lave priser på importerte varer kan det skjule seg miljøsynder, rovdrift på ressurser, helseproblemer, underbetalte arbeidere, barnearbeid og mangel på miljøhensyn.

Oppgaver

Til inspirasjon

Relatert innhold