Fagstoff

Produksjon av klær belaster miljøet

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I produksjonen av både naturlige og syntetiske tekstiler brukes det mange kjemiske stoffer som er skadelige for miljøet. Videre vil transport, markedsførings- og salgsapparat samt produktenes levetid (bruk og kast) ha sine miljøkostnader.

 

Bomullsmark i Arizona.foto.Bomullsmarkene er utsatt for mange skadegjørende organismer.  

 

Jeans.foto.Steinvaskede dongeribukser er et eksempel på dårlig miljøvalg fremmet av klesindustrien ved hjelp av reklamens makt.  

Kjemiske stoffer

I produksjonen av tekstiler brukes det mange kjemiske stoffer som er skadelige for miljøet. Bomull dyrkes i mange deler av verden, særlig i u-land. Bomullsplantene er utsatt for insekter og andre skadegjørere som spiser opp plantenes stengler, blader, røtter, blomster og frø. Disse organismenes herjinger på bomullsmarkene kan føre til store avlingstap og skade bomullens kvalitet. Derfor må plantene sprøytes opp til 20 ganger med plantevernmidler før bomullen kan høstes. Så skal bomullen renses, beredes, spinnes og farges. Til alt dette brukes det kjemikalier.
Bomullsklær i miljøsammenheng - verre enn du tror.

En T-skjortes livssyklus

T-skjorta har et "langt liv" før vi kjøper den. Den har vært ute på en lang reise. Bomullen dyrkes i ett land, for så å bli spunnet til tråd i et helt annet verdenshjørne. Deretter kan ferden gå videre til et tredje land der bomullstråden blir vevd eller strikket. Stoffet kan så reise tusenvis av kilometer før det klippes og monteres i et nytt land. Når T-skjortene er ferdige, blir de pakket og legger ut på enda en reise. Til slutt havner de i butikkene der de blir kjøpt av deg og meg. Alle transportetappene, enten det skjer med bil, skip eller fly, utløser utslipp av CO2 i tillegg til forurensningen fra produksjonen. Hvis T-skjorta kastes og blir liggende på en søppelfylling, vil den bidra til enda flere miljøproblemer. I fyllinga er det lite oksygen. Når organisk stoff brytes ned uten tilgang på oksygen, dannes drivhusgassen metan.

Jeans

For å lage "stonewashed jeans" blir nye bukser vasket sammen med pimpestein. Denne prosessen krever store mengder vann og elektrisitet. Det har vært moderne med jeans som har merker etter slitasje når de selges. For at plaggene skal få det "riktige" utseendet, behandles de med kjemikalier og eventuelt med slipemidler, for eksempel sandblåsing. All denne behandlingen som blir utført for å følge motens svingninger, øker miljøbelastningene ved produksjonen av plaggene.

Giftige olabukser