Fagstoff

Sinus og cosinus

Publisert: 15.06.2010, Oppdatert: 06.10.2017

Vi ser videre på de formlike trekantene, ABC og DBE.

Formlike trekanter 

Vi kan også sette opp at ACBC=DEBE. (Hvorfor?)

Forholdet mellom motstående katet til B hypotenusen blir også en konstant størrelse.

Dette konstante forholdet identifiserer også vinkel B entydig, og vi gir derfor også dette forholdstallet et navn. Vi kaller det sinusverdien til B.

Sinus til en vinkel

I en rettvinklet trekant med en spiss vinkel v er sin v=motstående katethypotenus=ba

Rettvinklet trekant
Formlike trekanter

På grunn av formlikhet får vi også at ABBC=BDBE.

Forholdet mellom hosliggende katet til B og hypotenusen blir også en konstant størrelse.

Dette konstante forholdet identifiserer også vinkel B entydig, og vi gir derfor også dette forholdstallet et navn. Vi kaller det cosinusverdien til B.

Cosinus til en vinkel

I en rettvinklet trekant med en spiss vinkel v er cos v=hosliggende katethypotenusen=ca

Rettvinklet trekant
Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Generelt