Oppgave

Oppgaver på kryss og tvers

Publisert: 03.09.2009, Oppdatert: 25.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Protagonist og antagonist

Les mer


 • I det klassiske greske dramaet var protago-nisten den karakteren som hadde hovedrollen i fortellingen. Protagonis- ten er helten i historien.
 • Motstanderen hans (eller hennes) kalles antagonisten.
 • Konflikten mellom protagonisten og anta- gonisten er ofte det som gir fortellingen framdrift.
skjul

Oppgave 1

For å svare på denne oppgaven, må du ha lest gjennomgangen av filmen King Kong i dette kapitlet, eller du må ha sett filmen. Kan hende svarene varierer litt, avhengig av hvilken versjon av King Kong du velger å ta for deg?

 • Hvem er de viktigste rollefigurene i filmen, og hvilke interesser og mål har de?
 • Hvem er det vi identifiserer vi oss med og har sympati for?
 • Beskriv de viktigste konfliktene i filmen. Hvilke interessemotsetninger finnes det?
 • Er det noen av karakterene som viser en utvikling?
 • I mange spenningsfilmer finnes det en klar helt (protagonist) og en like klar skurk (antagonist). Hvordan forholder det seg i denne filmen? Er det noen som gjør seg fortjent til skurketittelen? Finnes det en helt?

 

Oppgave 2

Se på King Kong-traileren fra 1933 og svar deretter på spørsmålene.

Trailer

 • En trailer er en filmreklame som viser et kort sammendrag av handlingen.

 

Voice-over

Les mer
 • Voice-over er en stemme som blir lagt oppå den øvrige lyden, men hvor vi oftest ikke ser den som snakker.
 • Filmen får på denne måten en forteller-stemme.
skjul

 

 

Spørsmål

Les mer
 • En trailer skal "selge" en film til publikum. Hvilke sider ved filmen framheves og brukes som "salgsargumenter"?
 • Hvordan starter traileren? Beskriv det første bildet.
 • Skriftbildet understreker innholdet. Beskriv noen av de grafiske virkemidlene som er brukt her.
 • Det er lagt på voice-over i siste del av traileren. Tilhører denne stemmen en av personene i filmen?
 • Beskriv musikken i traileren.
  • Er volumet for det meste lavt, for det meste høyt, eller varierer det?
  • Hvilke instrumenter er mest framtredende, strykeinstrumenter, trommer eller blåseinstrumenter?
  • Hvilken stemning er det musikken skaper? Finn tre passende adjektiv.
skjul

 

Oppgave 3

 

Se traileren fra 2005-versjonen av King Kong. Løs deretter oppgaven.

Effektlyd

Les mer
 • Effektlyd er lyd som kommer i tillegg til dialog, naturlige lyder og musikk.
 • Effektlyder brukes for å fokusere på en gjenstand eller hendelse. De kan også skape gjenkjennelse og bygge opp mot dramatiske høydepunkt.
 • Forsterkende effektlyd kaller vi det når lyder som naturlig hører hjemme i miljøet, blir spesielt framtredende.
 • Kunstige effektlyder er lyder som ikke umiddelbart kan knyttes til det som skjer i en scene.
skjul

 

Spørsmål

Les mer
 • Hva får vi se de aller første sekundene?
 • Lytt til musikken som ledsager de første sekundene.
  • Er musikken høy eller lav?
   Hvilke instrumenter hører vi?
  • Hva slags stemning skaper musikken?
 • Forklar bruken av voice-over i traileren.
  • Hvem er fortelleren?
  • Hvor i traileren får vi en overgang fra direkte tale til voice-over?
 • Hvilke personer er det som blir presentert i traileren?
 • Se nærmere på scenen der Ann skal gå om bord:
  • Hvilke deler av kroppen hennes fokuseres det på etter tur?
  • Hva forteller bildene om hennes egenskaper og følelser?
 • Mer om musikken.
  • Hvilke instrumenter er førende i musikken i traileren, blåseinstrumenter eller strykeinstrumenter?
  • Når øker volumet i musikken kraftig, og hvorfor?
 • Finn noen eksempler på bruk av effektlyder, og avgjør om det er snakk om forsterkende eller kunstig effektlyd.
skjul

 

Oppgave 4

Sammenlikn de to trailerne.

 • Hvor mye vekt legges det på å antyde de relasjoner og følelser mellom karakterene i filmen? Hvilket inntrykk av Kong skapes det?
 • Hva får vi vite om Denham og prosjektet hans?
 • Framstår Ann og Jack som viktige personer?

Tips

 • For å løse denne oppgaven, kan du for eksempel stoppe avspillingen når du har kommet til et aktuelt bilde, og lage en skjermdump av det. Det vil si at du avfotograferer bildet og lagrer det. Deretter kan du lime det inn i oppgaven din.
 • Til dette arbeidet kan du for eksempel bruke gratis- versjonen av programmet Screenhunter, som du enkelt kan laste ned fra wisdom-soft.com.

Oppgave 5

Se på de to trailerne på nytt, og løs deretter oppgaven. Bildeutsnitt finner du forklart i filmordlista.

a) Finn ett eksempel på hver av disse typer bildeutsnitt:

 • nærbilde
 • halvnært bilde
 • halvtotalt bilde
 • totalbilde
 • ultratotalt bilde

 

b) Finn ett eksempel på bruk av hver av disse bildevinklene:

 • froskeperspektiv
 • normalperspektiv
 • fugleperspektiv


c) Forklar hva regissøren oppnår ved å velge disse bildevinklene.

d) Hvilken av trailerne har den raskeste klipperytmen?

Oppgave 6

Gå på filmweb.no. Bruk søkefunksjonen og finn en trailer til en film du kjenner. Presenter den for klassen og forklar

 • hvilken film du har valgt
 • hvilken sjanger filmen tilhører
 • hvilke viktige personer vi får se i traileren
 • hvilke konflikter som blir antydet
 • hva slags (historisk) miljø vi får se
 • hva slags musikk som er valgt i traileren, og hva slags stemning den skaper
 • hvilke andre virkemidler som spiller en viktig rolle, og hvorfor
  (for eksempel lyd, kamerabruk, klipping, voice-over)
 • hvorfor traileren får deg til å bli nysgjerrig − eller ikke

 

Oppgave 7

Velg en spenningsfilm du har sett nylig, og se nærmere på konflikt og spenningsoppbygning. Svar på disse spørsmålene:

Les mer
 • Hvor og når utspiller handlingen seg?
 • Beskriv kort de viktigste personene og utfordringen(e) de står overfor.
 • Finnes det en klar hovedperson og helt (protagonist), og en like klar motstander?
 • Hva er hovedkonflikten i filmen?
 • Finnes det også andre, mindre konflikter?
 • Beskriv spenningsoppbygningen:
  • Første plottpunkt: Hvilken hendelse setter i gang handlingen for alvor og gir den samtidig en uventet, ny retning?
  • Første spenningstopp: Hva er den første dramatiske spenningstoppen?
  • Andre plottpunkt: Hvilken hendelse utgjør det alvorligste tilbakeslaget for helten, det som uunngåelig fører til en konfrontasjon med motstanderen?
  • Klimaks: Hva er det dramatiske høydepunktet i filmen?
  • Løsning: Hvilken løsning på konflikten får vi?
skjul

 

Oppgave 8

Lag en anmeldelse av en film du har sett. Anmeldelsen skal være kort, underholdende og veldig subjektiv − du skal enten være veldig begeistret eller sterkt skuffet, og det skal du vise tydelig.

Hvis du trenger litt inspirasjon, kan du gå på NRK sine nettsider om film. Les eller hør noen anmeldelser signert Filmpolitiet. To anbefalinger:

Skrivehjelp

I høyrefeltet finner du lenker til

 • fagside om filmanmeldelse
 • filmanalyseskjema

Oppgave 9

Velg en norsk film du har sett nylig, eller se en av filmene fra lista nedenfor. Skriv enten en anmeldelse eller en komplett analyse av filmen.

Noen forslag til filmer
 • Den siste revejakta
 • Hawaii Oslo
 • Buddy
 • Villmark
 • Fritt vilt
 • Mannen som elsket Yngve
 • O'Horten
 • Tatt av kvinnen
 • Svidd neger
 • Slipp Jimmy fri
 • Ulvesommer
 • United
 • Lange flate ballær
 • Detektor
 • Elling
 • Jonny Vang
 • Himmelfall
 • Schpaa
 • Det største i verden
 • Salmer fra kjøkkenet
 • Mongoland
 • Jeg er Dina
 • Veiviseren
 • Appelsinpiken
skjul
Relatert innhold

Praktisk stoff