Fagstoff

Navn på hjørner og sider i trekanter

Publisert: 15.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Gamle målemetoder. Illustrasjon. Det er lurt å ha et system når vi setter navn på hjørner og sider i trekanter. Hjørnene betegner vi med store bokstaver og sidene med små bokstaver. A kan også hentyde til vinkelen A eller A.

I stedet for trekant ABC skriver vi ofte ΔABC.

I ΔABC kaller vi siden BC for a, siden AC for b og siden AB for c.
Navn på sider og hjørner  en trekant
Ser du systemet?
Siden a er den motstående siden til hjørnet A, siden b er den motstående siden til hjørnet B, og siden c er den motstående siden til hjørnet C.
Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold