Fagstoff

Bak valgnyhetene

Publisert: 12.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Frank Aarebrot

Valgforsker Frank Aarebrot ved universitetet i Bergen tar deg med BAK VALGNYHETENE.

 Frank Aarebrot. Foto.Frank Aarebrot.                 Foto: 

Frank Aarebrot er valgforsker. Han jobber på Universitetet i Bergen. Som du sikkert har sett, er det mange journalister som tyr til Aarebrot når de vil ha ulike valgfenomener forklart.

Et slikt fenomen er meningsmålinger. I valgkampen hører vi stadig om hvordan de ulike partiene ligger an på meningsmålingene. Slik kommer "folkets mening" til uttrykk nærmest time for time. Og vi har spurt Aarebrot om meningsmålinger kan erstatte valg.

Meningsmålinger - kan de erstatte valg?

 

I disse digitale tider vil det kanskje være naturlig å gjennomføre valg på nettet. Det kunne spare oss for bryet med å møte opp i valglokalet og brette stemmeseddelen rette veien. Hvorfor har vi ikke innført denne muligheten allerede?
Aarebrot: Valg på nettet - hvorfor ikke?

 

Gjennomføringen av skolevalg ligner etter hvert mer og mer på de reelle valgene, det samme gjør resultatene. Dette er kanskje en av grunnene til at skolevalgene er blitt interessant for media og for valgforskere.

Aarebrot: Skolevalg
Opphavsmann: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

 

 

 

 

 

 

 

Relatert innhold

Dekkes delvis av