Fagstoff

Definisjon og måleenheter for areal

Publisert: 15.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kvadrat på ruteark. Ilustrasjon.  

Vi definerer én kvadratdesimeter, 1 dm2, som arealet, eller flateinnholdet, til et kvadrat med sidelengder på
1 dm.

Et kvadrat med sider 1 cm har et areal på én kvadratcentimeter,
1 cm2 .

Tilsvarende definerer vi arealer på 1 m2, 1 mm2 osv.

Figuren viser at 1 dm2 tilsvarer
100 cm2. Det betyr igjen at
1 cm2=1100dm2=0,01 dm2 .

Vi husker sammenhengen mellom måleenheter for lengde

1 m=10 dm     1 dm=10 cm    1 cm=10  mm

Når vi setter opp måleenhetene etter hverandre som i tabellen nedenfor, kan vi ha som huskeregel at vi må gange med 10 når vi går én plass til høyre i tabellen (flytte komma én plass til høyre), og dele med 10 når vi går én plass til venstre (flytte komma én plass til venstre).

mdmcmmm
2300
4500

 

Eksempel

2,3 m = 23 dm = 2300 mm
450 cm = 4,50 m

 

Når vi setter opp måleenhetene for areal etter hverandre som i tabellen nedenfor, kan vi ha som huskeregel at vi må gange med 100 når vi går én plass til høyre i tabellen (flytte komma to plasser til høyre), og dele med 100 når vi går én plass til venstre (flytte komma to plasser til venstre).

m2dm2cm2mm2
00
02
3
0
0
0
00
04
50
0
0

 

Eksempel

2,3 dm2 = 230 cm2 = 23 000 mm2

450 cm2 =0,0450 m2

 

For større arealer har vi også noen andre måleenheter

1 a=100 m2 (ar)1 da=10 a=1 000 m2 (dekar)1 ha=100 a=10 000m2 (hektar)1 km2=1 000 da=1 000 000 m2 (kvadratkilometer)

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Generelt