Fagstoff

Personlig energisparing

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Energibehovet i en bolig varierer med størrelsen på familien og boligen, boligens oppbygning, og familiens levesett. Det viser seg at selv i samme type boliger med lik varmeisolasjon, beliggenhet og oppvarmingsmetode, kan den årlige energibruken variere atskillig fra familie til familie. I boliger der det blir lagt vekt på energiøkonomisering, kan vi spare opptil 30 prosent i forhold til tidligere energibruk.

Kostnadsfrie tiltak

sparepære. Foto.Sparepære. 

Endringer i familievaner når det gjelder forbruk, er det rimeligste og kanskje mest effektive tiltaket for å redusere bruken av energi i boligen. Her er noen tips om tiltak som ikke koster mer enn litt ekstra omtanke, men som kan gi store besparelser:

Reduser innetemperaturen. For hver grad temperaturen blir senket i et rom, sparer vi om lag 5 prosent av den energien som går med til å varme opp rommet. Reduserer vi temperaturen om natten med 5 °C, kan energibruken til oppvarming reduseres med 5–10 prosent.

Ha lavere temperatur i rom som sjelden er i bruk.

Ikke sett møbler foran radiatorer og ovner. Det hindrer den oppvarmede luften i å sirkulere.

Trekk for gardiner og persienner om kvelden. Det reduserer varmetapet gjennom vinduene.

To personer dusjer samtidig. Foto.Sparedusjing. 

Bruk varmtvannet fornuftig. Om lag 70 prosent av energien i varmtvannet går tapt med avløpsvannet. Ta en dusj i stedet for et karbad. Da bruker du mindre varmtvann – forutsatt at du ikke dusjer lenger enn ti minutter. Installer sparedusjhode, så sparer du ytterligere.

Fyll vaske- og oppvaskmaskiner før bruk. De fleste vaske- og oppvaskmaskinene bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tørk klær ute. Fordamping av vann krever energi som du kan hente gratis fra uteluften. Klær tørker ute selv i −20 °C, prøv selv!

Fyr fornuftig, legg inn passende mengde ved, la den brenne med tilstrekkelig lufttilgang. Det blir slettes ikke varmere om du lukker trekken, du må bare bære mer ved!

Enkle tiltak

Her er noen enkle tiltak som krever en liten utgift innledningsvis, men hvor dette blir inntjent i løpet av kort tid.

 • Monter sparedusj og sparedyser på vannkraner med varmt vann.
 • Skift pakning på dryppende varmtvannskraner.
 • Monter termostat og koblingsur for å regulere romtemperaturen gjennom døgnet.
 • Bruk sparelyspærer, særlig til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.
 • Monter tettelister mellom karm og ramme i vinduer og rundt ytterdører.
 • Skift veke og fjern sot på parafinbrennere.
 • Bestill service på oljekjelen ved behov og minst én gang i året. Jevnlig vedlikehold og justeringer av oljekjel og parafinbrenner reduserer brenselforbruket.
 • Rengjør ventilasjonsanlegget jevnlig (omtrent hvert femte år). Det reduserer energibehovet og gir bedre innemiljø.
 • Monter varmeveksler i avtrekk.
Relatert innhold