Fagstoff

Læringsoppdrag - kontinuerlig regulering

Publisert: 29.07.2010, Oppdatert: 07.08.2017

Læreplanmål

"Planlegge, montere og sette i drift system for kontinuerlig regulering, basert på ferdig dokumentasjon" 

 Nivåregulering i åpen tank. Illustrasjon.Nivåregulering i åpen tank, teknisk flytskjema 

Oppdraget tar utgangspunkt i en 2 meter høy åpen tank som inneholder vann. Det er ønskelig at vann-nivået i tanken holdes på 50 % ved normal drift, uavhengig av hvor mye vi tapper ut av tanken (forbruket).

Utstyr i reguleringssløyfa. Foto.  

I dette læringsoppdraget skal du montere en vanntank og lage en automatisk regulering som holder vannivået stabilt.

Oppdraget tar utgangspunkt i en 2 meter høy åpen tank som inneholder vann. Det er ønskelig at vann-nivået i tanken holdes på 50 prosent ved normal drift, uavhengig av hvor mye vi tapper ut av tanken (forbruket).

For å få dette til må vi bruke følgende utstyr

 • LT 01: For å måle nivået i tanken har vi valgt en differansetrykktransmitter (d/p-celle).
 • LCV 01: På tankens innløp monterer vi en reguleringsventil med elektropneumatisk ventilstiller (positioner), slik at vi kan regulere den vannmengden som kommer inn (pådraget).
 • LIC 01: For å kunne sammenligne ønsket nivå (skal-verdi, set-verdi, SV) med målt nivå (er-verdi, prosess-verdi, PV) og kontinuerlig justere reguleringsventilens åpning ut fra på det varierende vannforbruket, monterer vi en konfigurerbar regulator.
 

Planlegging bilde av en som skriver  

Momenter i planleggingsarbeidet:

 • risikovurdering og HMS 
 • utstyr og materiell
 • fremdriftsplan
 • teknisk flytskjema (ferdig)
 • sløyfeskjema

Gjennomføring

Momenter i gjennomføringen:

 • montere rammeverk med føringsveier
 • montere pumpemotor med avretting (ev. kan vann hentes direkte fra det kommunale nettet)
 • montere rørsystem og tank
 • montere reguleringsventil (med nødavstengningsventil, trykkreduksjonsventil samt bypassventiler)
 • montere transmitter med "block & bleed"
 • montere regulator i skapfront (med hulltaking)
 • Kabling: kabeltest, festemetoder, nipler, kabelavslutning
 • tubing: lekkasjetest, festemetoder
 • kalibrere transmitter LT 01, fempunktssjekk
 • alibrere reguleringsventil LCV 01, sjupunktssjekk
 • konfigurere regulator LIC 01
 • optimalisere og sette i drift nivåreguleringen

Dokumentasjon

Nødvendig dokumentasjon for dette læringsoppdraget:

 • teknisk flytkjema ("as built", rødrettet)
 • sløyfeksjema ("as built", rødrettet, rekkeklemmer påført)
 • kalibreringskort, transmitter
 • kalibreringskort, ventil
 • kabeltest
 • lekkasjetest
 • sluttkontroll