Fagstoff

Arbeidstegning

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Arbeidstegninger av industrielle detaljer. Foto.  

Arbeidstegninger er et nødvendig utgangspunkt når noe skal produseres. De skal bokstavelig talt gi et klart bilde av det som skal lages, med mål og i målestokk.

Vi begynner gjerne med løse skisser som vi utvikler videre til klare og nøyaktige arbeidstegninger som viser gjenstanden sett forfra, fra siden og ovenfra. Ved å utvikle arbeidstegningene skritt for skritt får du etter hvert fram den formen du vil at gjenstanden skal ha. Og til slutt sitter du med en nøyaktig målsatt tegning av produktet.

Arbeidstegninger med mål kan brukes til å beregne materiale for bruk til egne produkter, og de kan være til hjelp når man skal visualisere egne ideer overfor kunder eller andre medarbeidere.

Målestokk

Målestokk er det vi kaller forholdet mellom tegningen og gjenstanden som skal produseres. Navnet viser egentlig til en stokk eller stav med en skala for måling av lengde. Når vi lager en arbeidstegning gjelder det å velge en målestokk som det er praktisk å arbeide med.

Små gjenstander kan tegnes i full størrelse eller også forstørres på arbeidstegningen. Men for større gjenstander vil det være uhensiktsmessig eller direkte umulig å lage arbeidstegninger i full størrelse. Da gjelder det å velge en hensiktsmessig målestokk og den bør være oppgitt i hele tall som er lette å dele.

Digitale arbeidstegninger

Rosa stol. FotoTegning i kombinasjon med digitale programmer. Det finnes i dag en rekke dataprogrammer som kan brukes til å lage digitale arbeidstegninger. Du vil kunne lage en tegning og rotere den på skjermen slik at du ser gjenstanden fra alle kanter. Det betyr at du har en tegning der du kan velge å se gjenstanden rett forfra (oppriss), ovenfra (grunnriss) eller fra siden (sideriss).

Du vil også kunne kombinere egne tegninger med 3D modeller. Det er nesten ingen grenser for hva du kan gjøre digitalt.

Relatert innhold