Fagstoff

Visualisering

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kvinne drømmer om nytt kjøkken. Foto.

Når du skal videreutvikle din idé for produksjon, må du konkretisere den, gjøre den tilgjengelig og synlig. Du må visualisere den slik at den blir mest mulig forståelig og interessant for oppdragsgivere, kunder, brukere, produksjonsmedarbeidere, investorer, og andre som eventuelt er aktuelle for den videre prosessen.

Visualiseringen kan skje ved hjelp av forskjellige teknikker, men det har ingen hensikt å pøse på med virkemidler som ikke står i forhold til produktet. Det er derfor viktig å ha tenkt igjennom hva som er viktig ved produktet og hva brukeren har lov til å forvente. Det kan bety at for visse produkter er en enkelt blyantskisse kanskje nettopp den riktige måten å presentere dem på, mens andre produkter tåler og er best tjent med en utstrakt bruk av virkemidler.

Presentasjonen har til hensikt å fortelle kunden at du eller ditt firmas produkt er nettopp det han eller hans firma trenger. Samtidig er det viktig at presentasjonen ikke lover mer enn det du vet dere kan stå inne for. Presentasjonen skal altså framheve produktet på en fristende, men troverdig måte.

Visualisering betyr at du gir dine tanker og ideer en visuell form enten gjennom tegning, modell, foto eller video eller ved en kombinasjon av to eller flere av disse. Visualiseringen er en viktig del av produktutviklingen og den vil kunne ha flere virkninger:

  • du vil selv kunne forbedre din idé i selve visualiseringsprosessen –  kanskje til og med få nye ekstra idéer.
  • du vil få et klarere bilde av hvordan selve produksjonsprosessen kan eller må bli.
  • kanskje må produksjonen deles opp, og du må konkretisere de ulike delene.

Som regel er selve visualiseringen en egen prosess. Når du tegner, starter du med skisser, gjerne helt enkle, og så dekkende for dine tanker som mulig – du kan ha som mål at designskissen etter hvert skal gi en presentasjon av hva det hele går ut på og hvordan produksjonen kan foregå.

Loggføring

Under utviklingen av produktet er det klokt å føre logg og lage skisser. Det er både en viktig del av selve utviklingsprosessen og et godt grunnlag for en visualisert presentasjon. Både loggboka og skisseblokka er i det hele tatt nyttige redskaper i arbeidet. Skisseblokka skal ikke være en arena for kunstneriske prestasjoner, men et sted der du tar vare på idéene dine og registrerer idéutviklingen som prosess.

Det er her du skal samle dine tanker og ideer og prøve dem ut. Det er et sikkert og billig sted å gjøre feil, og et hendig sted for læring. Ved hjelp av loggen og skisseblokka vil du kunne gå tilbake i prosessen og registrere hvorfor noe gikk galt og lære av det. Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvordan unngå at det skjer igjen?

Relatert innhold

Generelt