Fagstoff

Rollemodell

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Rollemodell

Å være rollemodell for barn og unge er noe du som barne- og ungdomsarbeider har behov for å ha gode kunnskaper om.

kvinne med hijab.foto.Hijab  

 

Kvinnelig idrettsutøver. Foto.Rollemodell  

Sitat

Barn trenger forbilder mer enn kritikk

Joseph Joubert

Barn og voksne som leker i en sølepytt. Tegning.I sølepytten  

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med det å være en rollemodell?
  2. Lag et tankekart over det du kan om temaet fra før. Ta fram tankekartet mot slutten av skoleåret og se om du har lært noe.
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til en tekst om det å være rollemodell.
  4. Diskuter hva sitatet kan bety.
 

Oppgaver