Fagstoff

Kjønnsroller og rollemodeller

Publisert: 16.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Rollemodell

Barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Tradisjonelt er det imidlertid en stor overvekt av kvinner på de arenaene der barn møter voksne, først og fremst i barnehagen og på skolen. Derfor er det en utfordring å få flere menn til å velge utradisjonelt når de skal velge yrke.

I et forsøk på å møte utfordringen har Kunnskapsdepartementet lagt fram en handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008–2010. Målet er at 20 prosent av de ansatte i barnehagene skal være menn i framtida.

En bedre kjønnsbalanse betyr ikke bare at guttene får en voksen mann de kan identifisere seg med. Alle barn trenger å få oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorgen. Flere mannlige barnehageansatte er med på å viske ut det gamle kjønnsrollemønsteret. Barn ser at det er anerkjent at menn arbeider i omsorgs- og oppvekstsektoren. Det betyr mye for likestillingen i arbeidslivet og i samfunnslivet ellers på litt lengre sikt.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold