Fagstoff

Løft over skulderhøyde

Publisert: 21.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Gutt løfter eske fra golvet. Foto.Løft over skulderhøyde 1   

 

 

Gutt plasserer eske på bord. Foto.Løft over skulderhøyde 2  

 

 

Gutt løfter eske fra bordet. Foto.Løft over skulderhøyde 3  

 

 

Gutt løfter eske. Foto.Løft over skulderhøyde 4   

 

 

Gutt plaserer eske på et bord over skulderhøyde. Foto.Løft over skulderhøyde 5  

 

Løft over skulderhøyde 

Løft av gjenstander over skulderhøyde

Løftet deles inn i to deler, første del består av å løfte gjenstanden fra bakken og opp til midjenivå, hvil så gjenstanden f.eks. på et bord. Andre del består av å løfte det fra midjenivå og opp til ønsket nivå.

 • Første del av løftet: 
  • Ved første del av løftet, fra bakken og opp til midjenivå, brukes vanlig løfteteknikk.
 • Andre del av løftet: 
  • Når du skal løfte gjenstanden fra midjenivå og opp, bør du bøye i knærne slik at objektet er omtrent i brysthøyde.
  • Plasser hendene slik at du helst har et godt tak med hele håndflaten.
  • Løft gjenstanden opp ved å holde den inntil kroppen samtidig som du presser i fra med benene.
  • Når du er kommet opp i oppreist stilling, kan du sette frem den ene foten slik at føttene står diagonalt med hverandre. Dette gir en bedre stilling for ryggen hvis gjenstanden må håndteres et stykke ut i fra kroppen.
  • Hev så gjenstanden opp på det ønskede nivået ved å presse opp armene.

Bemerkninger:

 • Arbeid over skulderhøyde er i utgangspunktet ugunstig arbeid.
 • Det anbefales at de som utfører dette som et repeterende ensidig arbeid over lengre tid, tilpasser arbeidsoppgaven slik at det ikke er behov for gjentagende løft over skulderhøyde.
 • Denne arbeidsoppgaven kan lett føre til belastningsskade når den utføres som en gjentagende arbeidsøkt i en periode over en halvtime. Jo lengre økter og jo tyngre vekter, jo høyere risiko for belastningsplager.
 • Arbeidsoppgaven bør ikke overstige 10% av arbeidstiden med tanke på belastningsskader.
Oppgaver
Relatert innhold