Fagstoff

Korsryggsmerter

Publisert: 06.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Hva er korsryggsmerter?

 

 • Korsryggsmerter, smerter i nedre del av ryggen, kan inndeles i akutte og kroniske.
 • Akutte ryggsmerter har varighet under 6 uker.
 • Kroniske ryggsmerter har varighet over 12 uker.

 

 

skjelett, ryggsøylen.ilustrasjon.Rygg  

Forekomst

les mer
 • Lave ryggsmerter er en av de vanligste kontaktårsaker i allmennpraksis.
 • Vi regner at i løpet av livet vil 60–80 prosent av oss oppleve plagsomme ryggsmerter, mens på årsbasis er tallet opptil 45 prosent.
 • Det er særlig personer mellom 35 og 55 år som søker lege. Kvinner og menn er like utsatte. Under og etter svangerskap er om lag en femdel av kvinnene plaget av ryggsmerter.
 • Rygglidelser er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger og står for nesten 15 prosent av langtidssykmeldingene og mer enn 10 prosent av uførepensjoner.

 

skjul

Vanlige årsaker til korsryggsmerter

les mer
 • Akutte lave ryggsmerter (akutt lumbago)
  • Kan skyldes vridning, overbelastning, direkte skade, fall, slitasjeforandringer i ryggsøylen. Er vanligst i aldersgruppen 20–55 år og utgjør 80–90 prosent av dem med akutte ryggsmerter.
  • Symptomene opptrer akutt, ofte hos en person som har hatt liknende plager før. Det kan være utstråling til seteregionen eller diffust til låret. Smerten varierer, den er ofte bedre i ro.
 • Kroniske lave ryggsmerter (kronisk lumbago) 
  • Vanlig tilstand med stadig tilbakevendende eller kroniske lave ryggsmerter.
 • Isjias (skiveprolaps) 
  • Skyldes skade på mellomvirvelskive (prolaps) som medfører trykk på en nerverot.
  • Tilstanden debuterer ofte akutt og gir utstrålende smerter og nummenhet/prikkinger nedover i benet til nedenfor kneet. Med eller uten ryggsmerter - leggsmertene er som regel verre. Ofte hvilesmerter, forverring ved hoste og nysing.
 • Ryggslitasje (spondylose) 
  • Slitasjeforandringer i ryggsøylen, i hovedsak i mellomvirvelskivene. Finnes hos de aller fleste over 40 år, men bare et fåtall har symptomer.
  • Tilstanden er ofte ikke forbundet med særlige ryggplager, men slitasjeforandringer i nedre del av ryggen kan gi smerter som forverres ved fysisk belastning.
 • Trang ryggmargskanal (spinalstenose) 
  • Skyldes som regel slitasjeforandringer som gir trange forhold for ryggmarg eller nerverot. Opptrer vanligvis hos eldre personer over 60 år. Det mest typiske tegnet er at du har klart nedsatt gangdistanse. Smerten lindres vanligvis når du bøyer deg forover.
  • Tilstanden kan gi ryggsmerter og morgenstivhet, utstrålende smerter, nummenhet og prikkinger, og kraftsvikt i forbindelse med aktivitet.

 

skjul
Relatert innhold

Generelt