Ekstern ressurs: Simulering

Simulering: Tetthetsavhengig vekst.

Publisert: 23.08.2009, Oppdatert: 05.01.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Reinsdyr med kalv

Simulering av populasjonsvekst hos reinsdyr med og uten rovdyr til stede.
Vil faren overskridelse av bæreevnen være den samme når mennesket overtar rovdyrets rolle, og høster av overskuddet?

Relatert innhold