Fagstoff

Økologisk fotavtrykk

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Energikonsum per person

Økologisk fotavtrykk er et uttrykk for hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår. Dette blir uttrykt som areal. Gjennom forbruket vårt legger vi beslag på arealer i mange land. Verdenskartet viser energikonsum per person per dag.

Bomullsplanter. Foto.Bomullsdyrking er svært arealkrevende.
Fotograf: Bill Barksdale
  

 

Verdenskart med økologisk fotavtrykk for hvert enkelt land. Foto.Det er store forskjeller i økologisk fotavtrykk for ulike land i verden.  

 

Vi utnytter naturressursene i et større tempo enn naturen har evne til å fornye dem!

Ditt økologiske fotavtrykk

Kjøttfe. Foto.Produksjon av kjøtt krever større areal enn produksjon av korn for å gi samme mengde mat.   Det økologiske fotavtrykket ditt forteller hvor stort produktivt areal av land og sjø som trengs for å produsere det du forbruker av mat, tekstilfibre, trevirke og mange andre produkter, og for å absorbere avfall og utslipp fra forbruket ditt. Ditt økologiske fotavtrykk er summen av mange små arealer som er spredt over hele verden.

For å dyrke den maten vi trenger, går det med et stykke jordbruksland. Mye av den maten vi spiser, er dyrket i utlandet. Produksjon av kjøtt krever større areal enn produksjon av korn. I den rike delen av verden spiser vi mye biff, hamburgere og andre kjøttprodukter. Dette krever større ressurser enn et kosthold i den fattige delen av verden der det hovedsakelig er ris og annen plantekost som står på menyen.

Dine valg beslaglegger areal i flere land

Hvis du kjøper deg et klesplagg av bomull som er dyrket i India, har du lagt beslag på et areal i India. Hvor mye kunstgjødsel og plantevernmidler som er brukt for å dyrke bomullen i skjorta, inngår også i det økologiske fotavtrykket. Har du en ullgenser som er laget av importert ull, har sauene som har levert ullen, beitet på et areal i et annet land.

Det søppelet som vi kvitter oss med, krever også et areal som utgjør en post på miljøregnskapet.

Gjennomsnittlig fotavtrykk Hektar
Tilgjengelig per individ på jorda ved lik fordeling     
1,9
Gjennomsnittlig per individ på jorda i dag 2,3
Per individ i Norge 5,8
Per individ i USA 9,6
Per individ i India 0,8
Per individ i Bangladesh 0,5

(1 hektar tilsvarer et areal på 10 dekar eller 10 mål.)

Tabellen ovenfor viser at menneskene på jorda har et gjennomsnittlig fotavtrykk på 2,3 hektar, mens det bare er tilgjengelig 1,9 hektar per person. Det vil si at vi har et overforbruk på 0,4 hektar for hver jordboer.
Det betyr at vi utnytter naturressursene i et større tempo enn naturen har evne til å fornye dem. En bærekraftig utvikling innebærer at vi bare kan høste avkastningen eller "rentene" av økosystemenes ytelser. Dagens situasjon er at vi ikke bare utnytter avkastningen, vi tærer også på naturkapitalen.

Relatert innhold